ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


לימוד אמונה

הרב אלישע אבינר

את ישועת הדור והצלתו, תלה מרן הראי"ה קוק זצ"ל בלימוד מקצוע האמונה. הדור התרחק מהתורה ומהמצוות מפני שהוא שואף לגדולות ואיננו מצליח למצוא את המענה לצימאון שלו בתורה כפי שהיא נלמדת בדור. לו היו חושפים בפניו את העומק של התורה, הוא לא היה מזלזל בתורה אלא מוקיר אותה, מחבב אותה ולבסוף גם מקיים אותה. אבל הזנחת לימודי האמונה גרמה לכך שרק יחידי סגולה מודעים לעומק של התורה. לכן קרא הרב פעם אחר פעם ללמוד אמונה. זהו חוט חורז ברבים ממאמריו הפומביים מעת שדרכו רגליו על אדמת ארץ ישראל ועד סוף ימיו.
הרב דרש ללמוד אמונה בעומק וברוחב. בעומק - ולא להסתפק ב"דרושים נאים" או ב"וורטים" (= אמרות כנף קצרות). ברוחב - לא להתמקד במשנה אחת, באסכולה רוחנית אחת, בסגנון אחד, אלא להקיף את כל הסגנונות ואת כל השיטות. כשם שבלימוד גמרא, ההשוואה בין השיטות השונות מעמיקה את ההבנה של הנושא הנלמד ומאפשרת להתמודד עם שאלות הלכתיות חדשות, כך גם בלימודי אמונה, הוא חייב לכלול את כל השיטות על מנת להרחיב את דעתו של הלומד עד שירכוש יכולת להתמודד עם שאלות אמוניות חדשות שרוח הזמן מעלה.
בכמה מכתבים מדגיש הרב שהדרישה ללמוד אמונה איננה חדשה. זוהי "צעקה מרה שצווחו גדולי העולם, בין המקובלים, בין הפילוסופים, בין בעלי המוסר והעבודה, על העזיבה הרוחנית" (אגרות הראי"ה ח"א). הקובלנא של גדולי הדורות על הזנחת לימודי האמונה לא היתה אחידה אלא נחלקה לשלוש "צעקות". יש שצעקו "על דבר לימוד הקבלה וחכמת האמת", ויש "על דבר לימוד המוסר וחכמת המידות", ויש "על דבר לימוד ההגיון והחכמה השכלית" (= פילוסופיה יהודית). גדולי ישראל משלושת הזרמים - קבלה, מוסר ופילוסופיה - זעקו על הזנחת לימודי האמונה, אבל כל אחד מהם הדגיש את מקצוע האמונה האחד שייחד את הזרם שלו. לעיתים, זה היה כרוך בקריאת תגר על המקצוע של זולתו. התוצאה היתה שגם מי שנענה לקריאתם "ברר לו מקצוע אחד: או קבלה או מוסר או חכמה". ה"ניגודים" בין שלושת המקצועות הלכו והתעצמו, עד שהפסילה ההדדית גרמה לכך ששלושת המקצועות נעזבו. הקבלה נעזבה בגלל טענות בעלי המוסר והפילוסופיה, והפילוסופיה נעזבה בגלל טענות בעלי המוסר והקבלה, וכנ"ל גם המוסר.
הרב זצ"ל הזהיר שאי אפשר להמשיך כך. ההתרוקנות האמונית הביאה לחורבן הדת, לכן חייבים לשוב לאמונה, על שלושת עמודיה: הקבלה, המוסר והפילוסופיה, "שרק בהתאגדם יחד הם משלימים זה את זה".
את קריאתו מפנה הרב קוק אל לומדי התורה, חובשי ספסלי בית המדרש, שעוסקים כל יומם בלימוד תורה ועתידים לתפוס מקום מרכזי בהנהגה התורנית של עם ישראל. ומה עם המוני בית ישראל? תפקידם של לומדי התורה הוא להפיץ את התכנים האמוניים העמוקים בקרב הציבור הרחב לאחר התאמתם לרמה של הציבור, הן בבחירת התכנים והן בבחירת הסגנון, עד שכולם יהיו מאמינים גדולים.
כל האמור לעיל משמש רקע ליוזמה החדשה של צוות "בשביל הנשמה" המציעה "לימוד יומי באמונה". לאחר הדף היומי בגמרא, פרק היום בתנ"ך, רמב"ם יומי, הגיע תורו של "לימוד יומי באמונה" שבו יקיפו הלומדים ספרי ראשונים ואחרונים בנושאי אמונה. ושמא יתמה הקורא: הלימודים היומיים השונים (גמרא, רמב"ם, תנ"ך) הם לימודי הבקיאות, ללא עיון. ניחא לימוד דף יומי בגמרא, הוא תורם יידע מקיף בים התלמוד למרות הוויתור המוצהר על ההעמקה, אבל כיצד ניתן לוותר על ההעמקה בלימודי אמונה, לאחר שהרב קוק הבהיר לנו ששורש המשבר האמוני בעם ישראל נבע מחוסר העמקה באמונה ומהסתפקות באמונה שטחית?! תשובה: לימוד יומי באמונה איננו שם נרדף לשטחיות. לומדים כל יום קטע "אמוני" קצר ומעמיקים בו (על כל קטע, חיברו חברי הצוות הרחבות והעמקות לטובת המעיין). ייחודו של "לימוד יומי באמונה" הוא בקביעות היומית ובקצב הקבוע, העשויים להבטיח שמקצוע חשוב זה לא יוזנח. ואם תשובה זו איננה מספקת את השואל והוא עדיין חושש שהלימוד לא יהיה מספיק מעמיק, נזכיר לו את מאמר חז"ל "תפסת מרובה - לא תפסת". "לימוד יומי באמונה" לא בא במקום שיעורי אמונה עמוקים אלא במקום הוואקום והשממה בלימוד האמונה בקרב הציבור הרחב. הוא מבקש להציב את לימודי האמונה בקדמת הבמה של לימוד התורה בעזרת שיטה שהוכיחה את עצמה.
תכנית "לימוד יומי באמונה" מתחילה בז' חשוון. הסבב המלא - כ-3 שנים. לקבלת חוברת בדואר - [email protected]

לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.תגיות: דור הגאולה | מקצוע האמונה | לימוד אמונהמאמרים נוספים מעלון פרשת נח ה'תשע"ג:
החיה שבאדם - הרב שלמה אבינר
להתחיל מבראשית - ד"ר מיכאל אבולעפיה
בסוד שיח בעלי תשובה - הרב יואב מלכא
סליחה. - הרב ליאור אנגלמן
טוב להודות לפני ה' - הרב עזריאל אריאל
בנישואין - יש להשקיע - הרב שלמה אבינר
חינוך להכלה וללימוד האמונה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
עורב- אליה וקוץ בה - הרב נתנאל לוי
טעמי מצוות - הרב דוד לנדאו
להיות במשימה - הרב יורם אליהו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: