ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


ללכת "את האלקים" או "לפני האלוקים"?

הרב ערן טמיר

חילוקם של חז"ל (תנחומא נ"ח ה') ביחס לאופי הקשר שבין נוח ואברהם לקב"ה - כאשר נוח "התהלך את האלקים" ולעומתו אברהם "התהלך לפני האלקים" - צריך בירור, עד כדי כך שאמרו חז"ל (שם) שנוח היה זקוק שהקב"ה יסמכהו שלא ישקע ב'טיט' דור המבול, ואילו אברהם היה מתקדם והולך ו'מרווח' את הדרך לפני השכינה. מה משמעות הדברים?
מבאר הרב קוק בספרו מדבר שור (עמ' ק"ב ואילך) - "כי השי"ת שיצר האדם ועשאהו ישר לבוא אל תכלית שלמותו, הנה לאחר שחטא והסדרים נשתנו, לא היה הרצון העליון ב"ה לתקן כל מה שנתקלקל כאחת ובבת אחת, (אלא) רק שילך מהלך התיקון במעלות ובמדרגות... ולפעמים (אף) לרדת לצורך עליה, עד שלבסוף יגיע הדבר לתכלית התיקון..."
והנה, דרך התיקון יכולה להופיע בשני מסלולים: המסלול האחד - הליכה את, עם, האלקים, והמסלול השני הליכה לפני האלוקים. היינו הדרך האחת היא "דרך החינוך הישר הראוי אל הדורות כפי מצבם בעת ההיא", כלומר להסתפק בתיקון המצב האפשרי לפי ערך הדור, הזמן והמקום, מבלי להכשיר את הקרקע להמשך ההתפתחות לדורות הבאים. בדרך כזאת מחנכים את הדור לפי מצבו, ופעמים אף 'מתפשרים' עם המציאות העכשווית על מגבלותיה וקלקוליה, כי לכאורה זה מה שאפשר להשיג נכון לעכשיו, ובכך יש להסתפק. בגישה זו חסרה האמונה ביכולת לתיקון גבוה יותר מהמציאות הנראית לעין, וחסרה לקיחת האחריות לבניין הדורות הבאים העומדים על כתפי הדור הנוכחי. דרך זו חסרה מבט פנימי עמוק אל ערך הדור בעצמיותו ומהותו. זו היתה דרכו של נוח, ללכת "את האלקים" לפי המצב הנתון, ועל כן היה צריך לסומכו שלא יתקלקל בקלקולי דור המבול שבתוכו חי. צדיק בדורותיו - כפי מדרגת דורו בלבד, ללא שאיפה לתקן יותר, וכלשון הרב (שם) "ההולך במעלה (הזו) נקרא שהולך את האלקים כפי המידה שאור ה' מופיע בזה הזמן, ולפי דרך השלמות הראוי לזה הדור... ואינו נותן אל לבו כי אם אל מצב השלמות שבדור אשר הוא עומד...".
הדרך השניה היא "ההולך לפני ה'." הוא 'מקדים' את ה' בכך שהוא מאמין בשלמות עתידית ומעולה יותר מהמצב הקיים. הוא מזהה את היכולות הגנוזות בקרב דורו, וכבר בהווה יוצק תשתית להמשך התעלות הדורות הבאים לפי מדרגתם הם, ולא רק לפי המצב הנתון כעת. ובלשונו (שם): "ההולך לפני ה', הוא דואג על הדורות העתידים ועושה פעולות איך להדריך את העולם בשלמות כזו שיהיו ראויים אחר כך לחינוך יותר גבוה". וזו היתה מדרגתו של אברהם שהכין את העולם לאור התורה העתיד להופיע בעולם, "והיו פעולותיו הטובות גורמות ומכינות את השלמות העתידה להתקרב. על כן היה הוא באמת הצור (המקור), שעם הסגולה (עם ישראל) קיבל את שלמות הקדושה האלקית שממנו יצא"!
כאז כן היום שתי גישות בחינוך בפרט ולחיים בכלל. האחת - מבטה קצר, עכשווי, אינה מאמינה ואינה מבינה את גודל הכוחות הפוטנציאליים העתידיים הגנוזים בהוות החלקי והמסובך, מסתפקת ב'יש' הנתון, שהרי 'זה מה יש'. זו שיטתו ודרכו של נוח ובניו, שהם אומות העולם הדואגות לעכשוויות הנתונה, ואין שיטה זו יונקת את כוחה מהערכים האלוקיים המוחלטים העתידים לצאת אל הפועל בהמשך הדרך, ואשר גנוזים כבר בהווה המוגבל והחסר...
הגישה השניה - מבטה עמוק, מאמין, עתידי, לוקחת אחריות ומקפיצה אט אט את המציאות קדימה מעבר למה שנראה לעין, כי היא מזהה את העתיד המתוקן, הנמצא כ'גרעין' הרוצה 'לצמוח' מתוך ההווה החלקי והמסובך - זו גישתו של אברהם, ובניו - אנו - עם ישראל.
נשתדל בע"ה לא רק ללכת 'את האלקים', אלא 'לפני האלקים', ובעז"ה נעשה ונצליח.

תגיות: אמונה | חינוך | תיקון | אברהם אבינו | פרשת נחמאמרים נוספים מעלון פרשת נח ה'תשע"ג:
החיה שבאדם - הרב שלמה אבינר
להתחיל מבראשית - ד"ר מיכאל אבולעפיה
בסוד שיח בעלי תשובה - הרב יואב מלכא
סליחה. - הרב ליאור אנגלמן
טוב להודות לפני ה' - הרב עזריאל אריאל
בנישואין - יש להשקיע - הרב שלמה אבינר
לימוד אמונה - הרב אלישע אבינר
חינוך להכלה וללימוד האמונה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
עורב- אליה וקוץ בה - הרב נתנאל לוי
טעמי מצוות - הרב דוד לנדאו
להיות במשימה - הרב יורם אליהו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: