ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (בראשית כח) מפרש רש"י: לא היה צריך לכתוב אלא וילך חרנה, למה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם, פנה הודה, פנה זיוה פנה הדרה. אמנם יעקב אבינו יצא מבאר שבע אבל הקב"ה מבטיח לו שישוב אל הארץ ככתוב "והנה ד' ניצב עליו ויאמר אני ד' אלקי אברהם ואלקי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך" (שם כח יג-יד). רש"י מפרש: הארץ אשר אתה שוכב עליה - קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו, רמז לו שתהא נוחה להיכבש לפניו כארבע אמות שזה מקומו של אדם. ומעשה אבות סימן לבנים. כשם שיעקב אבינו הוא הודה זיוה והדרה של באר שבע - כך עם ישראל כולו שהם בחינת צדיקו של עולם, כי "עמך ישראל כולם צדיקים", הם מאירים את ארץ ישראל באורם המתוק ולא רק את ארצנו אלא את העולם כולו ככתוב "ונברכו בך כל משפחות האדמה" (שם)
נכון לעכשיו, הערבים יורים עלינו פצצות - על אותה באר שבע שאבותינו חיו והתהלכו בה והיו לשם ולתפארת - במטרה לכבות את אורם של ישראל ח"ו, המאירים את ארץ חיינו, אחרי שהארץ היתה חשוכה אלפיים שנה, מלחמתנו היא מלחמת בני אור בבני חושך. האורות המתוקים של היישובים הפורחים בגוש קטיף, אשר הבטיחו בטחון לדרום הארץ ומתיישביהם, קידשו שם שמים בהליכותיהם ובחלוציותם ביישוב השממה. הם התחלפו בחושך אשר ממנו יוצאים מרעין בישין בצורת טילים ופצצות הבאים לכבות אורם של ישראל ח"ו. אבל זכות אבות וברית אבות עומדת לנו ותעמוד לנו. וההבטחה ליעקב אבינו "והארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך" תתממש במהרה בימינו. כשם שזכינו לראות זאת בחוש במלחמת ששת הימים כאשר תוך ימים ספורים כבשנו את ירושלים, את יהודה ושומרון, את סיני ורמת הגולן, כך גם נזכה להחזיר את האורות לחבלי ארץ שלצערנו ולבושתנו עדיין שולטים שם בני החושך. ולא ירחק היום ותתקיים גם ההבטחה "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך", כי "ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום".

מהמצפה לישועה השלמה


תגיות: הבטחת הארץ | באר שבע | מבצע עמוד ענן | מלחמהמאמרים נוספים מעלון פרשת ויצא ה'תשע"ג:
חבר זה חבר - הרב שלמה אבינר
חרדות בעת מלחמה (א) - הרב אלישע אבינר
"אדם שיש לו מקום" - הרב עזריאל אריאל
ברית אבות וזכות אבות - הרב דוד לנדאו
סוֹף לְרִשְעָתַיִם - הרב שלמה אבינר
החולם והלוחם - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: