ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: נשא
פרשה נוכחית: בהעלותך
פרשה הבאה: שלח לך
 


מסרת גיבורים ביד חלשים

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

משה רבינו מברך את השבטים טרם מותו, ובברכתו לשבט לוי אומר בין השאר "ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה מחץ מתניים קמיו ומשנאיו מן יקומון" (דברים לג יא).
אוה"ח הולך בעקבות חז"ל (מד"ר פי"ד ותרגום יב"ע), ומעניק ברכה לשבט לוי המשמשת כנבואה המגשימה עצמה בימי המכבים אשר יקומו לפני המחנה בקריאתם מי לד' אלי? וילחמו כנגד האמפריה היוונית, שיטתה ותרבותה.
וכה דבריו: אומר "ומן יקומון (והרי פשוט וברור שנכה את האויב ללא תקומה, אחרת ישוב ויילחם בנו) לדבריהם ז"ל שנתנבא (משה רבינו) על מלכות יוון שעתידה ליפול בידי בני חשמונאי, לזה אמר ומשנאיו מן יקומון. פירוש אפילו מן הזמן עצמו שתהיה לשונאים קימה (הצלחה ותקומה ליוונים שמשלו בכיפה), וישראל שפלים בזמן עצמו (ואזי) מחץ מתנים קמיו, וכן היה, ודבר זה הצלחה בנס ופלא".
הכהנים אשר תפקידם להפיץ דעת ויראת ה' ייאלצו לצאת בראש העם למלחמת אמונה כנגד תרבות יוון אשר גזרו על ישראל לחרוט על קרן השור 'אין לכם חלק באלקי ישראל' (בר"ר פ"ב). השור המסמל את הכוח, והחומר הוא נר לרגליה של תרבות יוון אשר הצטיינה בתרבות הגוף, בטיפוח היופי החיצוני ובחכמת הפילוסופיה, ולא הכירה שיש חכמה עליונה מעל השכל האנושי. מוכנים היו שישראל יעסקו בתורה בתור חכמה אנושית אבל לא 'בתורתיך', תורת ה', שמקורה מעל, משמים. מוכנים היו שנקיים מצוות שכליות אך לא חוקים שהם מצוות שאינן מובנות דיין בשכל האנושי, כדברי הפיוט "להשכיחם תורתיך, ולהעבירם מחוקי רצונך".
עם ישראל מוכן להשתמש בקרן, אך קרן שהוא שופר הקורא לשפר מוסריותנו ואמונתנו כדברי הרמב"ם (בהל' תשובה פ"ג ה"ד) על מצות השופר: "רמז יש בו - עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם". ההבדל בין 'כתבו על קרן השור', שהוא מעשה חיצוני של פרסום חקיקה, המסמל את תרבות יוון על סממניה החיצוניים של יופי ותרבות הגוף, לעומת השופר אשר קולו מחלחל מפנימיותו של הקרן, ומקשר בין רוחו של האדם לבין האלקות (השופר מוטה כלפי מעלה.)
נסיים בדבר י הגר"א המובאים בסידור הגר"א שיח יצחק:
"גיבורים ביד חלשים, הכוונה שהיו כל כך צדיקים שלא תלו נצחונם מחמת גבורתם, רק מאת ה' היתה זאת, וזהו מאמרם: 'חלשים' שהיו חלשים בדעתם, שידעו שמחמתם לא ינצחו רק מחמת עזרת ה' ".
"מסרת גיבורים ביד חלשים" וכי המכבים חלשים היו? את 'מעטים' כבר אמר, "ורבים ביד מעטים", אלא לעומת היוונים שהאמינו בנצחון הכוח, בכמות הלוחמים ובעצמת הנשק, ואין שום כוח שינצח. החשמונאים העמידו עצמם מול העצמה האלקית ואמירתם היתה: אנו חלשים מול הקב"ה שהוא 'ה' איש מלחמה', אמנם נבנה את הכוח כי אין סומכים על הנס, אך בידיעה ש'סוס מוכן ליום קרב' ולד' הישועה.
תגיות: גאולת חנוכה | חג החנוכה | חשמונאים | תרבות יוון | ישראל ויווןמאמרים נוספים מעלון פרשת מקץ ושבת חנוכה ה'תשע"ג:
תלמידי משה רבנו - הרב שלמה אבינר
חכמת ההמונים (סיום) - הרב אלישע אבינר
לַעֲשׂוֹת חֶסֶד - הרב שלמה אבינר
חנוכה - הרב דוד לנדאו
הולך ואור. - הרב אייל ורד

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: