ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: נשא
פרשה נוכחית: בהעלותך
פרשה הבאה: שלח לך
 


כי טוב הוא / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

משה רבינו ע"ה היה המנהיג הראשון של עם ישראל. נשמתו הטובה והמאירה, טוב לבו ורגישותו, ניכרים כבר מלידתו וילדותו ככתוב "ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב" (שמות ב' ב'). כשנולד נתמלא הבית כולו אורה (רש"י שם). עוד בהיותו תינוק ניכר עליו בבכייתו שהוא בוגר, כנאמר "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה" (ב' ו'). קולו כנער (רש"י) למרות שהיה תינוק. ההבדל בין בכי של תינוק לבכי של נער הוא כי התינוק בוכה בגלל חסך גופני - הוא רעב, צמא, קר או כואב לו וכו', ואילו הנער בוכה בגלל כאב נפשי, כאשר נפשו עגומה עליו. ואכן, כאשר משה רבינו גדל הוא יוצא אל אחיו לראות בסבלותם ונותן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם. אין הוא מסוגל לראות שמכים איש עברי ופוגעים בכבודם של ישראל. "ויך את המצרי ויטמנהו בחול" (שמות ב' יב'). כבודם של ישראל והשפלתם נוגע ללבו והוא יוצא להגנתם תוך סיכון חייו ואיבוד מעמדו הרם והנישא בבית פרעה.
נכון לעכשיו, לאורך כל הדורות היו לישראל מנהיגים טובים יותר וטובים פחות ואפילו גרועים. בבית ראשון - דוד המלך היה הראשון במעלה, נלחם בגולית הפלשתי במסירות תוך כדי סיכון עצמו, כי לא יכול לראות בהשפלתן של ישראל. לעומתו היו מנהיגים שגילו חולשה מבית ומחוץ , וראו את טובת עצמם וכבודם בראש סדר העדיפות שלהם, כמו ירבעם בן נבט שחטא והחטיא את הרבים. גם בבית שני היו מנהיגים שלא יכלו לסבול את השפלת ישראל כמו מתתיהו כהן גדול אשר נלחם עם בניו נגד היוונים שבאו להשפיל את ישראל. ולעומתו היו מנהיגים שהתרפסו לפני הגויים כמו הורדוס המלך ואחרים, שהלכו אחר תרבות הגויים וראו את האינטרס האישי בראש סדר חייהם. גם בימינו, דור התחיה הלאומית, תחילת הקמת הבית השלישי, היו לנו מנהיגים שנלחמו את מלחמות ישראל שהיתה להם מסירות נפש על הקמת המדינה, כגון אלו שעמדו בראש תנועות המחתרות לפני קום המדינה, נלחמו את מלחמות ישראל והצעידו את מדינתנו האהובה בתחילת דרכה מחיל אל חיל.
בימים הללו אנו זקוקים מאד למנהיגים דוגמת משה רבינו ע"ה, בעלי נשמה טובה ומאירה, ישרי דרך, הרואים לנגד עיניהם רק את טובת האומה, כואבים את כאבה, מנהיגים שמוסרים את חייהם בעבור עם ישראל, בלי שום נגיעה פרטית. בע"ה לא ירחק היום ונזכה לראות עין בעין במנהיגים מסוג זה כפי שאנו מתפללים יום יום: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה" - ומתוך כך נזכה - "ולירושלים עירך ברחמים תשוב... וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, כי לישועתך קיווינו כל היום" (מתוך תפילת עמידה).

מהמצפה לישועה שלמה


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: