ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


לבחור בארץ ישראל

הרב יורם אליהו

כל יהודי מארץ ישראל
"וישבע יוסף את בני ישראל לאמור פקד יפקד אלקים אתכם והעליתם את עצמותי מזה" (נ, כה). בקשתו של יוסף התקיימה בצאתם ממצרים כשלקח משה את עצמות יוסף אתו והוא נקבר בנחלת שבט יוסף בשכם.
כאשר התחנן משה רבנו להיכנס לארץ, שאל את הקב"ה: מדוע עצמותיו של יוסף נכנסות לארץ ואני לא נכנס? אמר לו הקב"ה "מי שהודה בארצו נקבר בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר בארצו". היכן הודה יוסף בארצו? מסביר המדרש, כשאשת פוטיפר אמרה "ראו הביא לנו איש עברי" והוא לא כפר והודה ואמר "גנוב גונבתי מארץ העברים", לכן זכה להיקבר בארץ. והיכן משה לא הודה בארצו? ממשיך המדרש ומבאר, כשבנות יתרו אמרו לאביהם "איש מצרי הצילנו מיד הרועים", הוא שמע ושתק ולכן לא נקבר בארצו (ע"פ מדרש רבה פר' ואתחנן).
רבנו הרצי"ה היה רגיל לספר ששמע דבר נפלא בעניין זה מהאדמו"ר מאוסטרובצה ששאל, למה יש לחז"ל ביקורת על משה רבינו, הרי יוסף אמר את האמת שנולד בארץ אבל משה נולד במצרים וגדל במצרים ואף פעם לא ראה את ארץ ישראל? "אלא שבאמת כל יהודי הוא מארץ ישראל... באופן כללי ויסודי הוא מזרע אברהם יצחק ויעקב, לכן הוא שייך לארץ ישראל". הרצי"ה הוסיף שעל סמך זה פסק ת"ח גדול "כל יהודי ששואלים אותו מאיזה מקום הוא - יהיה מתימן, אפריקה או פריז - צריך להגיד שהוא מארץ ישראל" (שיחות הרצי"ה, בראשית עמ' 435).

מסירת שטחים מארץ ישראל
כבר קודם הקמת המדינה עלתה השאלה האם יהיה מותר לוותר על חלקים מארץ ישראל תמורת ההכרה של אומות העולם בנו ובמדינתנו (כהצעת ועדת פיל). ענה על כך הרב חרל"פ זצ"ל במכתב שעשה רושם גדול וכך כתב: "הנה הדבר ברור ופשוט שחלילה לישראל לוותר, שכל ויתור על מה שהוא קדוש בקדושת ארץ ישראל, חלק גדול או קטן הוא בחינת לא הודה בארצו, ואין שום הבדל בין אם לא הודה בכל הארץ ולא הודה בחלק מן הארץ... ומשה רבינו כשלא התקבלה תפילתו לעבור בכל הארץ, לא נכנס אף לחלק מן הארץ". וממשיך הרב חרל"פ, שאם משה רבינו, שאמרו עליו איש מצרי ושתק, נחשב שלא הודה בארצו "קל וחומר לוויתור על חלק מהארץ שזה יותר מ'לא הודה' כי אם גם כופר בארצו ".
והוסיף הרב חרל"פ "ואין ספק שאם יגיע מצב שיצטרכו חלילה לחתום על כתב חוזה בין לאומי שמשמעו יהיה ויתור איזה שהוא מכל זכותנו על ארץ ישראל, נוח יותר לחותמים לקצץ בהונות ידיהם ולא יקצצו בנטיעות גן רוה" (לא יקצצו חלילה מארץ ישראל. המכתב הובא בספר מעיני הישועה).

בחירות
במערכת הבחירות שאנו מצויים בעיצומה, מתמודדות מפלגות שונות, חלקן מודה באופן מלא בזכותנו המלאה על כל שעל ושעל מארצנו וחלקן מוכן ל'ויתורים כואבים' תמורת דמיונות של שלום מפוקפק. ואנו נלמד מיוסף הצדיק להודות בארצנו ונאמר: מי שמודה בארצו ייבחר, ומי שלא, אל לנו לתת לו כוח לעוד עקירות ואסונות לעמנו. ובעזרת ה' נתבשר בשורות טובות לקומם זכויותינו על נחלת אבותינו.


תגיות: תעמולת בחירות | בחירות | מסירת שטחים | ארץ ישראלמאמרים נוספים מעלון פרשת בא התשע"ג:
ניאו-רפורמה ואמונה - הרב שלמה אבינר
אֵין לִי מַזָּל - הרב שלמה אבינר
לשחוט את השה. - הרב אייל ורד
בוא הביתה - הרב עזריאל אריאל
תפילין - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: