ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


כאיש אחד בלב אחד - באהבה / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

'ויסעו מרפידים' - מקום שרפו ידיהם של ישראל, מקום שהיו בתרעומות ומחלוקות עד שנקרא המקום מסה ומריבה ככתוב "ויקרא למקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל, ועל נסותם את ד' לאמר היש ד' בקרבנו אם אין" (שמות יז' ז'). מבירא עמיקתא עולים ישראל לאגרא רמה, הם מתייצבים מאוחדים כאיש אחד בלב אחד במעמד הר סיני ככתוב "ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט' ב'). וכפירוש רש"י - שחנו כאיש אחד בלב אחד. נצחונו המוחץ של יהושע על עמלק ככתוב "ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב" (שמות יז' יג') והרמת ידו של משה להורות לישראל להסתכל כלפי מעלה ולשעבד את לבם לאביהם שבשמים (ע' ראה"ש כט' א') הביאו את ישראל לכך שהתאחדו והתחזקו ועשו תשובה, כאשר נסעו מרפידים למדבר סיני. ומתוך שהיו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, זכו למעמד הר סיני וקבלת התורה (ע' רש"י יט' ב'). יש לדייק בדברי רש"י, "כאיש אחד, בלב אחד". המובן הפשוט - כאיש אחד, כאדם, שלמרות שיש בו אברים וכוחות רבים ושונים בכל זאת הוא אחד, כאשר כל אבר וכל כוח משלים את החסר באברים ובכוחות האחרים. אבל אין זו אחדות שלמה. צריך גם לב אחד, מרכז שישפיע וינהיג את כל חלקי האומה, דוגמת המשכן ובית המקדש הראשון והשני היו לב האומה שממנו תוצאות חיים ואליו כולם פונים. תל שכל פיות פונים אליו.
נכון לעכשיו אשרינו מה טוב חלקו של דורנו, שאנו זוכים סוף סוף לקום לתחיה לאומית, ומיליוני יהודים מתקבצים מכל העולם ומתאחדים בארץ ישראל. אנו אמנם עדיין בתהליך של התרקמות כדברי הנביא בחזון העצמות היבשות. עדיין יש הרבה מה לעשות בשביל לאחד ולגבש את האומה. אבל אנו כבר רואים את השלב של "איש אחד", דהיינו את כל הקשת החברתית על גווניה השונים, מימין ומשמאל, כל העדות, כל הזרמים החברתיים והדתיים והתרבותיים. כאשר כל חלק וכל צבע בקשת תורם את תרומתו ומשלים את חסרון האחר. אבל אנו מצפים ומתפללים ומאמינים שלא ירחק היום וגם הלב האחד ייבנה, דהיינו לא נסתפק רק במקדש מעט בצורת בתי כנסיות ובתי מדרשות, אלא בבניין בית המקדש שהוא לב האומה ולב העולם. אנו יודעים נאמנה שבית המקדש אשר נחרב בגלל שנאת חינם, ייבנה במהרה כאשר תתחזק ותתגבר בתוכנו אהבת חינם, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה ולנחמה שלמה, כפי שאנו מתפללים יום יום "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה".

מהמצפה לישועה השלמה


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: