ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


כמה חסד ?

הרב שלמה אבינר

שאלה: כמה חסד יש לעשות לזולת? מאז שאני זוכר את עצמי, אני חש תשוקה גדולה לגמילות חסד, אבל זה בא על חשבוני, ועל חשבון אשתי וילדיי.
תשובה: אשריך. זו תשוקה קדושה ממרומי מרומים. התורה תחילתה חסד, אמצעיתה חסד וסופה חסד (תנחומא וירא ד'). "עולם חסד ייבנה".
יחד עם זאת, אתה אומר בצדק שעניי עירך קודמים. ודאי חסד לאשתך קודם לחסד לכל אדם, וכן חסד לילדיך קודם.
אם כן הגדר של חסד הוא: לפי הצורך ולפי היכולת. ככל שזה חיוני לזולת, נתאמץ יותר. וככל שיש בידינו יכולת, נפעל יותר. כך נוצר איזון בין יכולת לבין צורך. ויש כמובן גם גורם אישי. אמנם אין זו הגדרה כמותית אלא איכותית, אך גם היא לעזר רב.
אך יש לזכור שיש חסד חינם, שאינו עולה מאומה לגומל אותו: חיוך. שמאי אומר: "הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות" (אבות א'). לחייך לחברו, זה חסד. "לבן שניים מחלב" (בראשית מט יב) - "טוב המלבין שיניים לחברו ממשקהו חלב" (כתובות קיא' ב').
ובעצם יש חסד פנימי יותר, זה חסד שבלב. אם אתה אוהב מישהו באמת בתוכך, אז באופן טבעי הוא מרגיש זאת. יש אנשים שמחנכים לשנאת הרשעים, הם טועים טעות חמורה. עיין בסוף ספר אהבת חסד לבעל החפץ-חיים, במרגניתא טבא לרבי יונתן וולינער בשם המהר"ם לובלין - שאין שום היתר לשנוא.
יש שונאים כל מי שאינו חושב כמותם, כאילו הוא עם אחר או דת אחרת. לא זו דרך ד'. הרי כתבו הגדולים שבימינו כמעט אין דין אפיקורוס, אלא דין מקולקלים, דין אנוסים, אפילו ביחס למי שלמד תורה ונשר (עיין אגרות מרן הרב קוק לרב מילשטיין). לא שונאים ולא מקטרגים אלא מוסיפים אהבה ואמונה. זה הכלל, אם אתה אוהב בפנים, זה מקרין כלפי חוץ, ואהבה - שמש צדקה ומרפא בכנפיה.
גם באופן מעשי תוכל לארגן גמ"חים קטנים שאינם דורשים כסף והשקעה, כמו גמ"ח מוצצים, גמ"ח חוט מאריך, גמ"ח חלב תינוקות, גמ"ח יין לקידוש ולהבדלה, גמ"ח תרופות, גמ"ח טיטולים, וכן הלאה. אין ללעוג לכל אלה, אמנם קטנות הנה, אך למי שזקוק, זה חסד גדול.
כמובן, אדם פרטי לא יכול לנהל גמ"ח גדול, אך הוא יכול להיות שותף בגמ"ח גדול. הגמ"ח הכי גדול שבמדינה זו המדינה, שמקדישה תקציב ענק לרווחה וגם לחינוך, שחלק גדול ממנו הולך לעניים. ומי שמשלם מסים הוא שותף בגמ"ח הגדול הזה.
ויש גמ"ח ענק עוד יותר, זה הצבא. זה גמ"ח חיים, המציל נפשות. וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו מקיים עולם מלא (משנה סנהדרין ד' ה'). לכן כל חייל, כל סדיר וכל מילואים, הוא מלך מלכי הגמ"חים.

*מאמרים, ספרים ושיעורים לשמיעה ולצפייה של המחבר באתרים: מכון מאיר, מעלה, ספרית חוה, עטרת ירושלים.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: