ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


דרכי החינוך ב"ספר חסידים" (א)

הרב אלישע אבינר

"ספר חסידים" נתחבר ברובו על ידי רבי יהודה החסיד, מחסידי אשכנז, שנפטר לפני כ-800 שנה. בין תלמידיו: ה"רוקח" וה"אור זרוע". הספר מכיל דברי הלכה ודברי מוסר, והדרכות חינוכיות מרתקות.
מאמר זה יתמקד בלקט הדרכות החינוכיות של "ספר חסידים" ובביאורן.
א. קללה וחילול שבת. "החכם נכנס בבית יהודי צדיק והיו לאותו צדיק ילדים קטנים, והיו הילדים אומרים 'בן הזונה, תן לנו זה וזה'. והיה הצדיק שוחק. אמר לו החכם: ילדים שכבר יודעים מהו 'בן הזונה', אם יחרפו או יקללו את אביהם ואמם נחשב להם לעוון. ואף על פי שהאב והאם אינם חוששים, אין מניחים להם לחרפם או לקללם או להכותם" (סימן תקמג). "אחד זקן נכנס בבית אחד. שמע שבנו של בעל הבית אמר לאביו 'בן הזונה' והכהו אביו על זה. והיה בן ארבע שנים הילד. והיה הילד מחלל שבת ולא אמר לו דבר. אמר לו הזקן 'למה אתה מקפיד על זה שקראך 'בן הזונה'? אם אין בו דעת שאינו יודע מה 'בן הזונה' למה קשה לך? ואם יש בו דעת, מה מזיק, הוא מחרף את עצמו?! אם יש בו דעת, היה לך למנעו מלחלל השבת, כי אם יש בו דעת להבחין מה 'בן הזונה', כך יש בו דעת להבחין שלא יחלל השבת" (סימן תתסד). שתי ההדרכות הנ"ל עוסקות בבנים קטנים שקיללו את הוריהם. בסיפור הראשון, תגובת האבא היתה שחוק, ביטוי לסלחנות. בסיפור השני, תגובתו היתה הכאה, ביטוי להקפדה יתרה.
ספר חסידים דן בתגובות השונות של שני האבות. השאלה הראשונה שהוא מעלה היא האם הילד "יודע" את משמעות הקללה. האם הוא מבין את פירוש המילים "בן הזונה" או חוזר כמו תוכי על מילים שהוא שמע ברחוב או מחבריו. בסיפור הראשון, הילד היה בגיל המבין את משמעות הקללה. לכן, השחוק של אביו לא היה במקום. גם אם אביו לא נפגע בגלל צדקותו וענוותנותו ומוחל לבנו בלב שלם, אסור לו לעבור על כך לסדר היום. הקללה היא "עוון", היא התנהגות שלילית, לכן גם אם ההורים סולחים לבנם, נדרשת מהם תגובה חינוכית ברורה על מנת להבהיר לבן שהתנהגותו איננה ראויה. סלחנות יתר מזיקה. לעומת זאת, בסיפור השני, הבן היה בן 4, וספק גדול אם הוא הבין את מה שהוציא מפיו. אם הוא לא הבין, לא היתה סיבה חינוכית להכותו. עיקר הביקורת על האב מתייחסת לחוסר העקביות שלו: הוא מכה על הקללה ואינו מכה על חילול השבת. על חילול השבת הוא מתייחס בסבלנות מפני שהבן קטן ואיננו בר-דעת, ואילו לקללה הוא מתייחס בחומרה ומעניש את בנו כאילו גדול היה. האין זה מעיד על כך שהאבא חס על כבודו יותר מעל כבוד שמים? האם העונש ניתן משיקולים חינוכיים אמתיים או רק משיקולים של כבוד עצמי כיוון שהאב נפגע? אם הבן איננו בר-דעת אין להענישו לא על השבת ולא על הקללה. יתרה מזו - אם אין הצדקה לעונש, הוא גם מזיק מבחינה חינוכית. אין הילד מבין מדוע מכים אותו על לא עוול בכפו, ונדמה לו שהוא חי בעולם שבו שורר אי-צדק.
ב. הענשת ילד קטן. "ילד קטן שאינו מבין על מה מכין אותו, אם הוא יושב אצל אביו וספרים לפניו והקטן כורע להשתין או לעשות צרכיו, אל יגער בו כי לא ידע להבין שבשביל הספרים מנעו ויעצור עצמו משום פחדו ויבוא לידי סכנה. אלא יכסה הספרים ואחר כך יקח עפר ויכבד. ואם השתין, יקח מים וישפוך עליו" (סימן תתקיט). זוהי התייחסות נוספת להענשת ילד קטן שאיננו מבין על מה ומדוע הוא נענש. מסופר על ילד שעשה צרכיו ליד ספרי קודש פתוחים, אביו הזדעזע מחילול הקודש, והיכה אותו או גער בו. "ספר חסידים" קובע שלא רק שאין להכות את הילד אלא גם אין לגעור בו. הוא טרם למד מהי קדושת ספרי קודש, לכן לגערה של אביו אין כל פשר עבורו, היא איננה מובנת לו והיא עלולה להכניס אותו לחרדה. הוא עלול לפרש שיש פסול בעצם עשיית צרכיו (ללא כל קשר להימצאותם של ספרי קודש), ומכאן ועד לתסביכים בכל התחום של הניקיון האישי אין המרחק רב.
ג. יחסים עכורים בין הורים למחנך "כעסן". "אל יתן אדם את בנו ללמוד לפני כעסנים, כי יכום או יענישום. כי אחד לא נתן שכר המלמד כששאל השכירות מהרה. אמר לתלמידו 'יהי רצון שלא תצליח בלימודך'. אמר לו החכם 'מה פשעו?' ואמר לאביו 'שמע לעצתי ותשכור מלמד אחר לבנך שלא יהא כעסן. ולזה תיתן השכירות אף על פי שלא הגיע סוף הזמן, הפרידהו לשלום'" (סימן שו). במעשה הזה מדובר במורה פרטי "כעסן" שמתנכל לתלמיד כי אביו לא שילם לו את משכורתו בזמן. המלצת ספר "חסידים" לאב היא חד-משמעית: להחליף את המורה מיד, גם אם יידרש לפצות אותו ולשלם לו משכורת שלמה. ההתנכלות של המורה לבן גורמת נזק חינוכי. הנזק החינוכי חמור יותר מהנזק הכספי של תשלום הפיצויים למורה. למדנו כאן שני מסרים חינוכיים: א. אין ללמוד אצל מורה "כעסן". הנזק החינוכי הוא כבד. ב. גם מערכת יחסים עכורה בין הורים למחנך "כעסן" עלולה לפגוע בבן. ההמלצה היא להחליף את המורה מבלי להביט על המחיר הכספי. (המשך בשבוע הבא)
לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.


תגיות: לא הקפדן מלמד | ענישה בחינוך | חילול שבת | קללה | ספר חסידיםמאמרים נוספים מעלון פרשת יתרו התשע"ג:
הרב הפופוליסטי - הרב שלמה אבינר
חזון ישעיהו - הרב דוד לנדאו
ילדות מאושרת - הדסה גהלי
גבולות! - הרב ערן טמיר
בחירה בתורה - הרב יורם אליהו
הַחֵטְא וְעָנְשׁוֹ - הרב שלמה אבינר
סדר וחוק - חכמה ותורה - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: