ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


גילוי הטוב סוד הגאולה / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

"ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (שמות כה' ב'). מסביר רש"י "ידבנו לבו" לשון נדבה הוא לשון רצון טוב.
המשכן נבנה על ידי תרומת עם ישראל אשר ניתנה ברצון טוב. כשם שהמשכן מיוסד על רצון טוב של תורמי המשכן, גם ההוויה כולה מיוסדת על רצונו הטוב של השי"ת כדברי הרב קוק זצ"ל "הרצון הטוב הוא הגרעין שהכל צומח ממנו" (אורות הקודש ח"ג מג'). הרצון הטוב הוא נשמת כנסת ישראל "עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניטבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, זאת היא ירושתה, נחלת אבותיה. כנסת ישראל חפצה בהוויתה את החפץ האלקי של טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו, וזהו הטוב הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא, הטוב מוכרח לנצח את הכל" (אורות קלט').
המשכן, תכליתו לגלות את רצונו הטוב של השי"ת בעולם, ויסודו ובניינו הוא על ידי רצונה הטוב של כנסת ישראל היוצאת לפועל על ידי תרומת מחצית השקל, תרומת כל איש אשר ידבנו לבו ועבודת הכהנים במשכן ובבית המקדש.
נכון לעכשיו, המשכן ובית המקדש תכליתם גילוי השכינה, דהיינו גילוי הטוב האלוקי בעולמנו. כך גם חיי כל אחד ואחד מעם ישראל, תכליתו ועניינו לגלות את הטוב. כפי שנאמר על הצדיק "אין טוב אלא צדיק שנאמר אמרו צדיק כי טוב" (חגיגה יב', ישעיה ג'). הטוב הזה מתגלה על ידי לימוד התורה וקיומה, כי אין טוב אלא תורה כפי שנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי את תעזובו" (ברכות ה') ובפרט לימוד התורה בארץ ישראל. כפי שנאמר על תורת ארץ ישראל, וזהב הארץ ההיא טוב, זו תורת ארץ ישראל. אשרינו מה טוב חלקנו שאנו זוכים בדורנו שעם ישראל, העם הטוב, שב לארץ ישראל הארץ הטובה ועוסק בתורה שנאמר עליה טוב. החיבור בין עם ישראל תורת ישראל וארץ ישראל שעל כולם נאמר טוב, יביא את הגאולה השלמה שהיא גילוי טוב ה' בעולם כדברי הרב קוק זצ"ל "כי זה הטוב הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא, כי הטוב מוכרח לנצח את הכל".

מהמצפה לישועה שלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: