ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


65 למדינת ישראל - להרבות אמונה מתוך אהבה

הרב דב ביגון

(תמצית דבריו של מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל כפי שפורסמו בשיחותיו על יום העצמאות, בעריכת הרב שלמה אבינר)

עלינו להרבות בשמחה ביום העצמאות על החזרת השכינה לציון עם התחדשות הממלכתיות בישראל בצורת מדינת ישראל, אף על פי שעדיין לא הכול מסודר על פי התורה.
יש לשמוח על עצם הקמת המדינה, שכן מתוך כך נוכל להתגבר על הפרטים המעיבים שיש לתקנם.
המדינה כולה קודש ואין בה שום פגם, היא גילוי שמימי, עילאי, של המחזיר שכינתו לציון, כל היתר הם פרטים הדורשים תיקון, ואף יתוקנו בע"ה.
הבעיות והסיבוכים אין בהם כדי לפגום ולו במעט בכל תוקף קדושת המדינה. ערך המדינה אינו מותנה בכך אם יש בה יותר שומרי תורה ומצוות או פחות. המדינה היא קודש בכל אופן שהוא, והיא שלנו - של כלל ישראל ושל כל אחד ואחד מישראל.
לעניין התשובה, יישוב הארץ והקמת המדינה, הם שיביאו להתעורר לתשובה כדברי הנביא: "ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם" (יחזקאל לו). ורק אחר כך ומתוך כך: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ועשיתי את אשר בחוקותיו תלכו" (שם).
דבר לא ייפול ארצה מן התכנית האלוקית הברורה הזאת, והכל יתקיים בע"ה.
על השאלה האם אין מקום לזרז את התשובה בישראל ענה הרב זצ"ל: כן! אבל רק על ידי ריבוי אהבה נוכל לקרב לבבות ולהאיר את הדרך לדור. יש להרבות אמונה מתוך אהבה ואי אפשר להרבות אמונה אלא מתוך הכרה שכל ישראל - החרדי מירושלים וזה שאינו שומר מצוות מעין חרוד - שייכים לכלל ישראל.
רק על ידי תלמידי חכמים אשר משאם ומתנם באמונה ובישרות, ודיבורם בנחת עם הבריות, מתקדש שם ה' על הבריות ורק בדרך זו נוכל לקרבם לתורה ולמצוות. (מדברי הרב צבי יהודה זצ"ל, התורה הגואלת).
נכון לעכשיו, בשנת ה-65 למדינתנו האהובה, עלינו להרבות באהבה ובאמונה, ומתוך כך נזכה לראות עין בעין בקיום הבטחת השי"ת לישראל, "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם... ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם... והושבתי את הערים ונבנו החרבות... וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיכם כי אני ה' בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה, אני ה' דיברתי ועשיתי" (יחזקאל לו).
השמח בהחזרת השכינה לציון ומצפה לישועות

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)