ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


רב ראשי ורבני חו"ל

הרב שלמה אבינר

שאלה (השואל הוא רב באמריקה השייך ל-R.C.A ): ראיתי באינטרנט את הכנס בישיבת עטרת ירושלים על בחירת רב ראשי. האם הרב חושב שכדאי לרבני חו"ל להיות מעורבים בבחירות או שזה עניין פנימי של רבני ארץ ישראל?
תשובה: לכאורה, בלי לפגוע בכבודו, זה עניין פנימי של רבני מדינת ישראל, שהרי הרב הראשי הוא המרא דאתרא דארץ ישראל, שחייבים להקשיב לו. יש רבנים רבים בעם ישראל בעלי דעות רבות, אך המרא דאתרא של העיר או של המדינה הוא הקובע כנגד כולם, כמו שהרה"ג הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל היה מדפיס על נייר המכתבים שלו: ראש הרבנים לישראל. הרבנים בארץ ישראל בוחרים רב שהם רוצים להקשיב לו. וכיוון שרבני אמריקה, עם כל הכבוד להם, אין להם עניין להקשיב לרב הראשי לארץ ישראל, ואין בכך טענה נגדם, לכאורה אינם צריכים להתערב בקביעתו.
כמו, להבדיל, בקצה השני, החילוניים אינם צריכים להתערב בבחירת הרב הראשי, שהרי הם אינם מתכוננים להקשיב לדבריו, אלא אדרבה הם רוצים שהוא יקשיב להם, כלומר שהוא יהיה כפוף לדעת הקהל - שזו מין עבודה זרה חדשה, כפי שהיה אומר הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל: עבודה זרה לדעת הקהל (דברי הרב עמ' פז). הרב לא צריך להיות משועבד לדעת הקהל, אלא הקהל צריך לשמוע אל הרב, קל וחומר לרב הראשי. וכיוון שהחילוניים אינם מתכוננים לשמוע לרב הראשי, אלא רוצים שהוא ישמע להם, הם אינם יכולים לקבוע, ולהבדיל, כך הוא לגבי רבני אמריקה.
אבל אין זה מדויק. כי בסופו של דבר מדינת ישראל היא מרכז העולם היהודי, ולמה שקורה בה, יש גם השלכה, למה שקורה באמריקה. אין זאת אומרת שרבני אמריקה יכולים לקבוע מי יהיה הרב הראשי לישראל, אבל רשאים להביע את דעתם, ורבני ארץ ישראל יחליטו כיצד להתחשב.
וכפי שכבודו שמע את דברי הרה"ג הרב שמחה הכהן קוק שליט"א באותו כנס, הוא דיבר רבות על הגיור. זו אכן הנקודה הכבדה ביותר בעיני הציבור החילוני, כי יש בארץ מאות אלפי עולים מברית המועצות שהם גויים, מה שיוצר מצב קשה, לכן יש המציעים גיור בלי קבלת מצוות, וזה בדיוק מה שרוצים החילוניים. הג"ר שמחה הכהן קוק הדגיש שזה בלתי אפשרי ושזה בוודאי בניגוד לדעתו של מרן הרב קוק מייסד הרבנות הראשית, וחלילה לומר דברים כאלו בשמו, ושבוודאי רב ראשי לישראל אינו יכול לנקוט בדעה זו. הוא ציין שהכי חשוב בגיור הוא : "אנכי ד' אלקיך". אכן בשביל להתגייר, לא די להיות חלק מעם ישראל, אלא כמו שרות אמרה: "עמך עמי ואלהייך אלהי". והמאבק על הגיור בודאי קיים באמריקה, ויש לעמוד על המשמר שלא ייפרצו הגבולות, שכן באמריקה יש רק גיור של קבלת מצוות, כמובן לא אצל הקונסרבטיבים והרפורמים, אלא אצל האורתודוקסים והיראים. אם חס וחלילה תהיה פה פריצה של גבולות הגיור, תהיה גם השלכה קשה על יהדות אמריקה.
הרב הראשי לישראל חייב להיות מנהיג רוחני המתווה את הדרך העליונה ולא סתם פקיד. כידוע הגרי"ד סולובייצ'יק אמר שהוא אינו מעוניין להיות רב ראשי, כי הוא סבר שרב ראשי הוא פקיד, והוא אינו רוצה להיות פקיד אלא ללמד תורה ולהאיר תורה (דברי הרב עמ ' קצו).
הגיור הוא נקודה מרכזית, ובה יש לעמוד על המשמר ביחס לבחירת רב ראשי.
באותה הזדמנות, הרצה בכנס הרה"ג הרב גולדוויכט, אחד מראשי ישיבה-אוניברסיטה, ועל אף שזה היה כנס תורני לימודי ולא פוליטי מעשי, הוא קיבל טלפונים רבים ולחץ רב הופעל עליו שיימנע מלדבר באותו כנס, אבל כמובן בלי חת ובלי מורא הוא אמר מה שחשב. אבל אנו מצדנו חייבים למחות על ביזוי תלמיד חכם, שלא נותנים לו לדבר בשם התורה ותובעים ממנו שייכנע לדעת הקהל.
חזק ונתחזק בתורה. יישר כוח לכבודו על שאלתו ויעשה כחכמתו.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: