ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


סור מרע ועשה טוב - בתרבות ובחינוך

הרב דב ביגון

השי"ת מצוה למשה רבינו ע"ה לדבר אל בני ישראל, להזהיר ולהדריך אותם קודם כניסתם לארץ: "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו" (ויקרא יח ג). רש"י מבאר שמעשיהם של המצרים והכנענים היו מקולקלים מכל האומות, "מה הניח הכתוב שלא אמר - (באומרו 'ובחוקותיהם לא תלכו') - אלא אלו נימוסות שלהן (דהיינו התרבות שלהם) כגון טרטיאות ואצטדיאות", שהן בבחינת מושב לצים ודברים המביאים לידי ביטול תורה. וכידוע כל המתלוצץ, ייסורין באין עליו (עיין ע"ז יח, ב). עד כאן בחינת "סור מרע". ובחינת "עשה טוב" נאמר: "את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני ד' אלקיכם ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני ד' " (ויקרא יח, ד ה). רש"י מפרש "ואת חקתי תשמרו ללכת בהם" - "אל תפטר מתוכם (אלא תלך בהם תמיד) שלא תאמר למדתי חכמת ישראל (ותעזבם ח"ו) אלך ואלמד חכמת האומות", אלא אדרבה, יש ללמוד תורה באופן שנעסוק בה כל ימי חיינו. וכך יתקיים בנו "ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורת ד' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" (תהילים א עי' שם ע"ז).
נכון לעכשיו, כאז כן עתה. מראשית דרכו של עם ישראל על במת ההיסטוריה - הוזהרנו ב"סור מרע ועשה טוב". "סור מרע", לא לעשות את מעשי המצרים והכנענים שהיו מקולקלים בעריות, בעבודה זרה ובגזל, ולא ללכת בתרבות של "לחם שעשועים" - תיאטראות ואצטדיונים שבהם היו הופעות של שחוק וליצנות ותחרויות של אלימות ואכזריות. כך גם עתה - אל לנו ללכת באותה התרבות שפשטה צורה ולבשה צורה, שמלאה בהופעות של ליצנות, אלימות ואכזריות. והפעם לא רק בתיאטראות ובאצטדיונים החדשים אלא לצערנו כמעט בכל מקום שיש טלוויזיה ואינטרנט, שבהם צופים באופן חופשי ילדים ומבוגרים מראות של זימה, אלימות ורוע המשפיעים על נפשם והתנהגותם, ומביאים לידי הידרדרות מוסרית, התנהגותית וערכית שעם ישראל לא ידע כמותה.
ו"עשה טוב", המשבר הנורא שפוקד את החינוך והתרבות במדינתנו, מחייב חשבון נפש עמוק ואמיתי של מערכות החינוך והתרבות, וכן של כל אחד ואחד מאתנו. האם לא הגיע הזמן לשוב לשורשים היהודיים שלנו, ללמוד וללמד את תורתנו הקדושה באהבה. המשבר הרוחני, המוסרי והערכי, הפוקד את החברה הישראלית מחייב לעשות שינוי יסודי בחינוך ובתרבות אשר יפיח רוח חדשה וטהורה במפרשי מדינתנו, רוח אשר תשיט אותה לחוף מבטחים ולעתיד טוב יותר. מתוך השינוי הרוחני התרבותי והחינוכי יתקיים בנו "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב - סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו" (תהילים לד).
מהמצפה לישועה


תגיות: סור מרע ועשה טובמאמרים נוספים מעלון פרשיות אחרי מות קדושים התשע"ג:
לכבודו של רבי עקיבא - הרב שלמה אבינר
מדוע מזלזלים? - הרב אלישע אבינר
אחרי מות - הרב דוד לנדאו
הַכֹּל מִסְתַּדֵּר - הרב שלמה אבינר
גאולה קמעה קמעה - הרב יורם אליהו
תורה עם וארץ - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: