ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


גאולה קמעה קמעה

הרב יורם אליהו

לע"נ מו"ר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל
יציאת מצרים שורש הגאולות
יציאת מצרים היתה שורש לכל הגאולות וממנה נלמדים דרכים ויסודות לגאולה העתידה. רמז קדמון נמצא בימי הפסח, שכל החגים והגאולות רמוזים בחג זה בסדר א-ת ב-ש:
א'-ת': ביום שחל בו א' בפסח (השנה יום ג'), יחול תשעה באב העתיד להפוך לששון ושמחה.
ב'-ש': ביום שחל ב', שני של פסח (השנה יום ד') יחול חג השבועות וכן שחרור ירושלים.
ג'-ר': ביום שחל שלישי ג' של פסח יחול ראש השנה.
ד'-ק': בד' של פסח תחול קריאת התורה ושמחת תורה.
ה'-צ': בה' של פסח יחול צום יום כיפור.
ו'-פ': בו' של פסח חל בו פורים שלפניו.
רמז זה היה ידוע שנים רבות והובא במפרשים השונים, ואילו לשביעי של פסח לא היה בן זוג עד שנקבע יום העצמאות בה' באייר והוא חל תמיד ביום שחל בו שביעי של פסח והשלים את הא-ת ב-ש.
ז'-ע': בז' של פסח חל יום העצמאות. (בשם ר' רפאל פלטנר).
השאלה הנשאלת היא מדוע אפוא איננו זוכים שגם גאולתנו זו תופיע במהירות ובחיפזון כיציאת מצרים.
אמנם הובטחנו על ידי ישעיה הנביא (נב יב) "כי לא בחיפזון תצאו", אך יש צורך להבין מדוע כאן המהלך הוא איטי ומסובך כל כך.
מרן הרב זצ"ל כתב על כך באיגרת לתלמידו, הרב חרל"פ (איגרת תשנג): "לא חלישות כוח הוא זה מה שישועתם של ישראל היא קמעא קמעא, כי אם גבורת גבורות, כביריות עליונה, המקפת כל וממלאה את הכל."
ויש להבין מהי 'גבורה גדולה וכביריות עליונה' במהלך האיטי הזה?
גאולה נצחית.
מו"ר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, שהשבוע בט' באייר מלאו 19 שנה לפטירתו, העמיק חקר הן בתורת הרב קוק זצ"ל והן בדברי המהר"ל ("המהר"ל הוא ציפור נפשי", אמר), לומד מדברי המהר"ל, שדבר זה מבטא את נצחיותה של גאולה זו כי "מפני שהגאולה הראשונה לא היתה גאולה נצחית, שהרי לא היו נגאלים רק (אלא) לשעה... ולא היתה הגאולה הראשונה דבר תמידי קיים. ולפיכך, יציאתם בחיפזון גם כן, כי כל דבר שאינו קיים תמידי, הוא עובר במהירות לשעה. אבל הגאולה האחרונה שהיא גאולה נצחית מבלי שינוי כלל, רק תמיד קיים, ולכך לא יהיה לדבר זה חיפזון... דבר שאינו לשעה אינו ממהר" (נצח ישראל מז).
ומוסיף עומק ומבאר הרב עוזי זצ"ל בספרו הנפלא אדרת אמונה: "המתבונן בצורה שטחית במאורעות עלול להתייאש מחוסר סבלנות, אבל המצפה לרגלי משיח בהקשבה פנימית, משיג את הרוח הזורמת חרישית בתוך תוכם של התהליכים... יש לדעת שהדרך נכבשת אט אט וביסודיות, כדי שכל שלב בהתקדמות לא יביא נסיגה לאחור. אין חיפזון חיצוני, מפני הביטחון הפנימי שהתהליכים נעים לקראת מגמה עליונה ובטוחה. לא קיימת פזיזות ומהירות לחטוף את רגעי הגאולה לבל יחלופו ריקם, מפני שהגאולה האחרונה נעה לקראת הנצח, הבטוח בקיימו לעד" (אדרת אמונה עמ' 284).
זהו ההסבר העמוק לתהליך. כיוון שאנו צועדים לגאולה שלמה ונצחית וקיימת חייבים לברר כל שלב באופן יסודי, ורק לאחר שהוא מבורר ואנו בטוחים שלא ניסוג אחור מהשלב הזה אפשר להתקדם צעד נוסף קדימה. דבר זה מצריך בירור ועמקות ככל לימודי האמונה בכלל. רק מתוך התבוננות כזאת שאנו בתהליך ארוך שהולך ובא קמעא קמעא, זוכים ורואים גם את ההתקדמות בכל התהליך, ושה' בונה ירושלים ומחזיר שכינתו לציון עד כי יבוא לציון גואל ונזכה לגאולה שלמה ולבניין ביהמ"ק, אמן.


תגיות: גאולה קמעא קמעאמאמרים נוספים מעלון פרשיות אחרי מות קדושים התשע"ג:
לכבודו של רבי עקיבא - הרב שלמה אבינר
מדוע מזלזלים? - הרב אלישע אבינר
אחרי מות - הרב דוד לנדאו
הַכֹּל מִסְתַּדֵּר - הרב שלמה אבינר
תורה עם וארץ - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: