ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


שלמות השלום

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

במרכז הברכות בפרשתנו מופיע השלום. "וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ". שואל האוה"ח הקדוש - "צריך לדעת למה הוצרך לומר זה (ונתתי שלום בארץ) אחר שכבר אמר (בסוף הפסוק הקודם) 'וישבתם לבטח בארצכם' ואולי שיכוון על עם בני ישראל עצמם, שלא יהיה פירוד הלבבות, שיטע ה' ביניהם שלום ורעות".
פעמים, הניצחון וההצלחה מביאים אדם ואומה לגאווה ולרדיפת חומריות. כדברי הפסוק "שמנת עבית כשית... ויטוש אלוה עשהו" (דברים לב טו), ורק השלום הפנימי יכול לחזק את השלום עם האויבים.
תשובה נוספת של אוה"ח: "או אפשר שבאומרו 'ונתתי שלום בארץ' יכוון על כללות העולם, ותדע שכשמדבר על ארץ ישראל, מזכירה בכינוי, באומרו 'בארצכם', וכאן אמר 'בארץ'. שמבטיחם כי יהיה שלום בכל העולם, ותמצא שחפץ ה' בדבר, צא ולמד מפַּרֵי החג 70 כנגד שלום 70 האומות, ומאמרי רבותינו ז"ל במסכת סוכה נה ב, בעניין זה, גם כפי הטבע, כשיש מלחמות בעולם, יחרדו גם היושבים בטח, לקול ענות מלחמה, ולזה גמר אומר 'ושכבתם ואין מחריד'."
מיקומה של ברכת השלום בסדר הברכות מתמיה. לאחר עצמאות ושגשוג כלכלי, וביטחון ללא פחד, מופיעה הבטחת השלום, ולאחריה אומץ לב של מעטים כנגד רבים, ריבוי ילודה בעם. 'וישן מפני חדש תוציאו' במשמעות כפולה: 1. כפשוטו, שפע המאפשר ייצוא לארצות העולם 2. במובן הרוחני, חידוש הישן וקידוש החדש כדברי הראי"ה. ולבסוף 'ונתתי משכני בתוככם'' השראת השכינה בישראל.
רש"י, בבואו להסביר על מקומו של השלום, אומר כי השלום נקבע במרכז הברכות, כדי להדגיש שכל ההצלחות הן חסרות ערך ללא השלום. רש"י: "אם אין שלום אין כלום. מכאן שהשלום שקול כנגד הכול". אך מאידך ניתן לומר שבכוונת מכוון קבעה התורה את השלום במרכז, כי השלום אינו יכול להיות ערטילאי ועומד בפני עצמו. קודמים לו - קיום המצוות, חוסן כלכלי, צבאי ומוסרי. וזאת על מנת שהשלום יהיה לו קיום. ורק כאשר האויב יידע על חוסננו המוסרי, החברתי, הכלכלי, והבטחוני יוכל להתקיים השלום. כדברי דוד המלך בתהלים "ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום" (כט יא) וכנבואת הנביא ישעיהו "וכתתו חרבותם לאתים ... לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה".
וכל זה לאחר שאומות העולם יכירו בתפקידו של עם ישראל ובשייכותו לארץ ישראל, כשמקדש ה' נישא בראש ההרים. וכדברי הרמב"ם בסוף הל' חנוכה לעניין נר שבת, קידוש וחנוכה, "גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"...


תגיות: שלוםמאמרים נוספים מעלון פרשיות השבוע בהר בחוקותי התשע"ג:
דגלה של ירושלים - הרב דב ביגון
כמיהה וייאוש - הרב אלישע אבינר
מהכלל אל הפרט - הרב דוד לנדאו
אֲנִי לֹא מֻכְשָׁר - הרב שלמה אבינר
מירון וירושלים. - הרב אייל ורד
משבר דתי ? - הרב ערן טמיר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: