ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וישלח
פרשה נוכחית: וישב
פרשה הבאה: מקץ
 


רוח אחרת

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

"ועבדי כלב, עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי..." כָּלֵב, מקבל צל"ש ותואר של עבד ה' בעקבות רוח אחרת אשר בו.
מדוע נגרע חלקו של יהושע, שאף הוא עמד בפרץ אל מול דעת הקהל והמרגלים?
שואל האוה"ח הקדוש: צריך לדעת 1. למה לא הזכיר אלא כלב, ולא יהושע? 2. גם כוונת אומרו 'רוח אחרת עמו'.
3 גם אמרו 'וימלא אחרי'.
ועל אלו עונה אוה"ח הקדוש בפירוש מקורי. כלב, היתה בו הסכמה פנימית הגיונית לדעת המרגלים ושיקוליהם, כי אל מול עצמת עמי כנען לא נוכל לרשת את הארץ. וזוהי הרוח האחרת אשר בקרבו וכנגדה התמודד כלב בכוחות עצמו, ועל כך קיבל את השכר "ולפום צערא אגרא". וזהו פירוש 'וימלא אחרי', שהעמיד אותה ראייה הפנימית האמונית מעל לכל השיקולים האנושיים. כי בבואנו לכבוש את ארץ ישראל מלבד השיקולים הצבאיים, בראש ובראשונה ניצבת ההבטחה האלקית, כדברי הרב צבי יהודה על הפסוק "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון". מהו עין בעין - כי בבואנו לשוב ולחיות בארצנו צריכים אנו לכוון את הראייה האנושית לראייה האלקית.
לעומת זאת, יהושע עמד כנגד המרגלים והגן בגאון ובהגיון על העלייה לארץ ישראל, נחלת ה', והתמודדותו הפנימית אל מול המרגלים היתה בסיוע משה רבו שבירכו "י-ה יושיעך מעצת מרגלים".
פירוש נוסף ומנוגד מביא אוה"ח:
עקב אשר עשה שני דברים טובים. א. היתה רוח אחרת עמו, פירוש שלא הלך אחר עצת המרגלים. ב. וימלא אחרי, שהשתיק העם וסתר דברי המרגלים.
רש"י פירש 'רוח אחרת' - שתי רוחות. אחת בפה ואחת בלב. למרגלים אמר: אני עמכם בעצה, ובלבו היה לומר את האמת בשעת המבחן כשיחזרו מהשליחות.
אברבנאל מסביר מדוע רק כלב מקבל שבח, כי יהושע זכה לרוח נבואה כדבר ה' בבחירת יהושע כמנהיג "קח את יהושע, איש אשר רוח בו", רוח נבואית, ובנוסף הריהו תלמידו ומשרתו של משה. בכוח זה יעמוד בהצלחה אל מול המרגלים. מה שאין כן כלב, שיש בו רוח אחרת - אנושית, שכלית, לא נבואית כמו יהושע, ולכן יזכה לשבחים ולשכר.
עיין חפץ חיים על התורה - שתי דרכים בעבודת ה' במעורבות חברתית - שתמצית דבריו היא, כי הדרך האחת זו דרכו של יהושע שהיה נחרץ בעקרונות ובאמת שלו, איש אמונה ללא פקפוק, שאינו מושפע כלל, ובזה יש חסרון, שאין מקבלים את דעתו הידועה והוא מסכן עצמו. כלב, לעומתו, כפי ביאור רש"י, שדרכו אחד בפה ואחד בלב, היא דרך מתגמשת, פוליטית, מעלתו שברגע של אמת יוכל לפעול באופן חופשי וחסרונו שהוא עלול בסופו של דבר להיות מושפע. אלו שתי דרכים ששתיהן לשם שמים, אך בסופו של דבר הוכחה כנכונה דרכו של כלב...
ועיין עוד בפירוש רמב"ן, אבן עזרא, והעמק דבר - במדבר לב' יב'.
תגיות: אחד בפה ואחד בלב | כלב | יהושוע | המרגליםמאמרים נוספים מעלון פרשת שלח לך התשע"ג:
אני אוהב את הרב שלי - הרב שלמה אבינר
מושגים מבלבלים (ב) - הרב אלישע אבינר
ניתנה ראש- ונשובה!! - הרב אייל ורד
ציצית - הרב דוד לנדאו
בין טלית לציצית - הרב עזריאל אריאל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: