ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


בביטול הסיבות לחורבן ייבנה הבניין

הרב דב ביגון

חז"ל מסבירים לנו על מה ולמה אנו מתאבלים בתשעה באב. "בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר" (תענית כו ב).
הבגידה של המרגלים בארץ-ישראל באה לידי ביטוי בבכי גדול שהעם בכה בליל תשעה באב במדבר: "ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא" (במדבר יד), והתוצאה: "אמר להם הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חינם ואני קובע לכם בכיה לדורות" (תענית כט א).
"מקדש ראשון מפני מה חרב? שהיו בו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חינם" (יומא ט ב).
נכון לעכשיו, בט' באב ובכלל, עלינו לעשות חשבון נפש לאומי ופרטי ולעשות תשובה ביחסנו לארץ ישראל ולבטל את החולשה שהתגלתה אצל המרגלים ובני דורם, בחוסר אמונתם ביכולת לרשת את הארץ. אדרבא להתחזק ולהתאמץ, ללמוד ולהבין ולהיות שלמים עם עצמנו שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל ולשום עם זר. ובזה שאנו נהיה שלמים עם עצמנו גם אויבינו ישלימו עמנו.
עלינו לעשות חשבון נפש כללי ופרטי ביחסים שבין אדם לחברו ברמת הכלל והציבור וברמה המשפחתית והאישית ולבטל את שנאת החינם שאין לה שום הצדקה - כשמה כן היא. לאהוב את הבריות ואת עמנו וכל אחד ואחד בתוך האומה שהקב"ה בוחר בה באהבה. באהבת חינם, כאהבת דוד ויהונתן - נבטל את הסיבות לחורבן - נזכה במהרה לראות בבניין שלם, ונראה עין בעין בהתקיימות דברי הנביא "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלם אהבו" (זכריה ח יט).

המתאבל על חורבן בית מקדשנו
ומצפה לישועה שלמהתגיות: תשעה באב | חורבן בית המקדשמאמרים נוספים מעלון פרשת דברים התשע"ג:
אנא למדונו לאהוב - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: