ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


סוכות

הרב דוד לנדאו

"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" - אמרו חז"ל: "מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת". בסוכות מתגלה במיוחד הצד הכלל ישראלי. הגאון מווילנה אמר על הפסוק: "ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון , שיש להשוות בין מצות סוכה למצות ישוב הארץ, "סוכו" - "ציון". בסוכה יש דין מיוחד "תעשה ולא מן העשוי". למשל, העושה סוכתו תחת האילן - פסולה, אבל כדי לתקן אינו די שיקצץ את האילן, אלא צריך לחזור ולהניח את הסכך, משום "תעשה ולא מן העשוי". כך גם במצות ישוב ארץ ישראל, אתה צריך לעשות, ולא לחכות שהיא תיעשה מעצמה מן השמים.
אמנם ההתעוררות לבנין הארץ התחילה מהרב צבי הירש קאלישר והרב אליהו גוטמאכר, שניהם גאונים צדיקים, חברים, תלמידים של הגאון רבי עקיבא איגר - אך התחלת הכל הוא הגאון מווילנה. יש ספר גדול ומאיר עיניים, ספר 'חזון ציון', בו מתברר שהכל התחיל מהתעוררות הגאון. מסופר בו על העובדה המופלאה איך התעוררה ברוסיה תנועה לאומית קדושה על פי הדרכת הגאון. היתה התעוררות לבניין הארץ ולנטיעה, ואף נוצרו המנונים. גם בעיר רחובות עסקו בבניין הארץ ברוח הגאון. כל ההתלהבות לבניין ארץ ישראל התחילה מהגאון.
"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" - אמרו חז"ל: "מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת". בסוכות מתגלה במיוחד הצד הכלל ישראלי. במתן תורה, כולם היו נוכחים. לו אשה אחת היתה חסרה, היה בכך עיכוב למתן תורה. מתוך הכלליות שמקיפה את כולנו יחד, נמשכים הפרטים. הכלל שהוא קדושת ישראל, סגולת ישראל, מקיף את כל בית ישראל. שמחת בית השואבה היא שמחה גדולה שחייבת להיות בצניעות על פי סדר נכון, כדי שלא יופיעו קלקולים - אבל היא מופיעה מתוך האור הגדול והכללי של "אתה בחרתנו", המקיף את כולנו יחד. הקדושה שייכת לכל עם ישראל, אנשים ונשים. כלל התורה, כלל "אתה בחרתנו", וכלל ארץ ישראל, שייכים לכולנו, אנשים ונשים. "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך" .
תגיות: חג הסוכותמאמרים נוספים מעלון שבת סוכות תשע"ד:
אל תאכל רעל - הרב שלמה אבינר
סתירות ומורכבות בספר קהלת - הרב אלישע אבינר
הרגלי שינה - המשך - הדסה גהלי
עֲלִיָּה וִירִידָה - הרב שלמה אבינר
סבא שלמה - הרב יואב מלכא
להפוך לאדם חדש - הרב יוני לביא
מצטער?! - הרב ערן טמיר
' וישם לדרך פעמיו' - הרב אייל ורד
התורה, פתיחתה וסיומה בברכה. - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: