ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


עין טובה

הרב דב ביגון

כאשר עולה במחשבתו של השי"ת להיפרע מסדום ולכלותם נאמר "וד' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ". רש"י מפרש "לא יפה לעשות דבר זה שלא מדעתו... קראתי אותו אברהם - אב המון גויים, ואשמיד את הבנים ולא אודיע לאב שהוא אוהבי?" אמנם אנשי סדום חטאתם כבדה מאד ולכאורה אברהם אבינו היה יכול להתעלם ולהתנתק מהם אבל אברהם הוא בעל העין הטובה, יש בו אהבה לבורא ולבריותיו - גם לאותם שהתרחקו ממנו מרחק רב. ולכן כדרכם של אהובים משתדל ללמד עליהם זכות בפנותו של השי"ת "האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר... השופט כל הארץ לא יעשה משפט?", ורק כאשר הפסיק ללמד עליהם זכות נאמר "וילך ד' כאשר כלה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו" (בראשית יח לה) נסתלק הסנגור והקטגור מקטרג" (רש"י שם).
נכון לעכשיו, אנו עם ישראל צאצאיו של אברהם אבינו. התכונות המאפיינות את אברהם אבינו טבועות בנשמת האומה ובכל אחד ואחד בתוכה, ובראשן ה"עין הטובה" המחפשת את החיוב והטוב בכל דבר. העין שיש לה סימפטיה אל בריותיו של הבורא כדרכו של אהרן הכהן ה"אוהב את הבריות". אבל אין זה מספיק להיוולד עם תכונות טובות ואציליות, אלא יש להוציא אותן מהכוח אל הפועל על ידי חינוך נכון כפי שחינך אברהם אבינו ע"ה ככתוב: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד' לעשות צדקה ומשפט" (יח יט). הזהות והייעוד של עם ישראל לדורותיו מתחילים באבות, אברהם יצחק ויעקב, בעובדה שהקב"ה בחר באברהם ככתוב "אתה הוא ד' אלקינו אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך". כשם שבחר ד' באברהם אבינו הוא בוחר בעם ישראל, כפי שאנו מברכים "אשר בחר בנו מכל העמים" (ברכת התורה) ו"הבוחר בעמו ישראל באהבה" (ברכת ק"ש) תפקידנו וחובתנו ללמוד לחנך ולהסביר מהי זהותו וייעודו של עם ישראל מתוך מבט אל השורשים של האומה "הביטו את צור חוצבתם".
כזה היה הגאון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל אשר הלך בדרכו של אברהם אבינו וקירב רחוקים והפיץ תורה. זכות זו תעמוד לו ולמשפחתו ולכל עם ישראל, וימשיך להמליץ עלינו בשמים כפי שעשה זאת בחייו.
מהמצפה לישועה


תגיות: עין טובהמאמרים נוספים מעלון פרשת וירא התשע"ד:
אני לוחמני - חלק א - הרב שלמה אבינר
ההשבעה בחודש הארגון - הרב אלישע אבינר
תרוממנה קרנות צדיק - הרב אייל ורד
ספר הכוזרי - הרב דוד לנדאו
לעבדו בכל... - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: