ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות
 


הגאון הרב משולם ראטה - בעל שו"ת "קול מבשר"

הרב רונן טמיר


"הנה אחרי אשר ראיתי את חורבן הקהילה אשר הייתי מנהיגה הרוחני, קהילת טשערנוביץ החשובה, בת שבעים אלף יהודים...ואחרי כל הצרות והתלאות, המון הפגעים וההרפתקאות אשר עברו עלי במשך שנות המלחמה הנוראה, בהן הייתי כמה פעמים בסכנת מוות - הגדיל ה' חסדו עמדי וזכיתי להימלט באורח פלא מגיא התופת ולהינצל מצפורני חיתו-טרף בעזרת ה' צור מחסי ולבוא הנה ולהתיישב בארץ הקודש אשר אליה נשאתי את נפשי כל הימים...ואני תפילה, כאשר זכיתי אחרי השואה הנוראה לראות באתחלתא דגאולה, כן יזכני ה' לשמוע קול מבשר גאולתנו השלימה" (מתוך ההקדמה לשו"ת "קול מבשר").
הגאון ר' משולם ראטה נולד בשנת ה'תרל"ה בעיירה הורודנקה שבמזרח גליציה. אביו, ר' שמעון, היה נצר למשפחה מפוארת המיוחסת למהרש"ל, למהר"ם מלובלין ולבעל "תוספות יום טוב". ר' שמעון, שהיה חסיד טשורטקוב, הקפיד להביא את בנו בכורו אל האדמו"ר הצדיק ר' דוד משה פרידמן, שהתפעל מאד מכשרונותיו וידיעותיו של משולם הקטן. מסופר כי בהיותו כבן שמונה ידע מסכתות שלמות עם רש"י ותוס' בעל פה. עוד מהרבה נודע הנער בכינוי "העילוי מהורודנקה".
בהגיעו לגיל 18, נשא לאשה את ציפורה, בתו של הגביר ר' שמעון שטינהולץ ממילניצא. וגם הוסמך לרבנות, והיה מועמד לכהן כרב בעיירה סערט. אז נכתב אודותיו: "הינו מוכתר בכתר השלימות, מלא ברכת ה' בכל מקצועות התורה, בחריפות ובקיאות בש"ס ופוסקים, בפילפול והוראה ובירור עומקה של הלכה לאמיתה של תורה. מלבד כשרונות רבים זולתם ביתרון הכשר ענייני השלימות הדרושים לחפץ רב ומורה בעדת ישורון... בעל לשון לימודים, לעורר עדתו בדברי טעם המושכים את הלב, בשפה ברורה ובנעימה, הלכה ואגדה".
לאחר שנים מספר שבהן התגורר בבית חותנו במילניצא, הגיע ר' משולם לעיירה חורסטקוב. כמועמד לרבנות במקום, נשא דרשה בפני הקהל, שעמד נדהם מגאונותו. "עוד בליל שבת ראו ונוכחו לדעת כי אוצר בלום הוא, לא בא כבושם הזה ועין לא ראתה...ולמחר, ביום השבת, עמד בביה"כ הגדול ליד ארון הקודש, ודרש שש שעות רצופות בלי הפסק...דברים שלא שמעו בני עירנו מעולם, וכולם הודו ואמרו: לגדולתו אין חקר". (מתוך "שתיים ערים", לו' חנוך הניך שכטר). שם יסד ישיבה בה למדו בסדר שיטתי מקרא, משנה, תלמוד עד להוראה. לימים, ביקשו מהר"ם שפירא ראש ישיבת לובלין והרב יצחק הרצוג הרב הראשי לישראל לאמץ את התכנית לפרטיה.
כשלושים שנה כיהן הרב משולם ראטה כרבה של חורסטקוב. בתקופה זו העמיק ברעיון שיבת ציון, והיה פעיל בארגון הציוני "מציון תצא תורה", דחף חיזק ועודד את בנין ארץ הקודש וחידוש מלכות ישראל, ואף השתתף כציר בקונגרס הציוני ה-12. הרב משולם ראטה לא נרתע ממלעיזים ומקטרגים, ואף ויתר על כס הרבנות בקהילות חשובות בהרבה, כקהילת למברג-לבוב, שהתנו את קבלתו בנטישת עמלו למען ארץ ישראל.
בסופו של דבר, עבר הרב משולם לכהן ברבנות העיר שאץ, ומשם לרבנות טשרנוביץ. בשואה נחרבה הקהילה כולה והרב ראטה ניצל באורח פלא וזכה לעלות לארץ ישראל בסוף שנת ה'תש"ד, והוא כבן שבעים.
הרב משולם ראטה שמח שמחה עצומה בהקמת מדינת ישראל, וכפי שכתב בחיבורו "קול מבשר" שבו נרמז שמו: מבש"ר- ראשי תיבות משולם ב"ר שמעון ראטה (סי' כ"א): "הנה אין ספק שהיום ההוא (ה' אייר) שנקבע ע"י הממשלה וחברי הכנסת (שהם נבחרי רוב הציבור) ורוב גדולי הרבנים, לחוג אותו בכל הארץ זכר לנס של תשועתנו וחירותנו- מצוה לעשותו שמחה ויו"ט ולומר הלל... ויש כאן פדיון מעבדות לחרות, שנגאלנו משעבוד מלכויות ונעשינו בני חורין והשגנו עצמאות ממלכתית, וגם הצלה ממוות לחיים, שניצלנו מיד אויבינו שעמדו עלינו לכלותינו- בוודאי חובה עלינו לקבוע יום טוב, ויפה כיוונו המנהיגים שקבעו את היום הזה דווקא, אשר בו היה עיקר הנס שיצאנו מעבדות לחירות ע"י הכרזת המדינה... וגם זה משך אחריו את הנס השני של ההצלה ממוות לחיים- הן במלחמתנו נגד הערבים בארץ ישראל, והן הצלת יהודי הגולה מיד אויביהם במקומות מגוריהם, שעלו לארץ ישראל, ובא ע"י כך הנס השלישי של קיבוץ גלויות."
הרב ראטה נודע כאחד מגדולי הדור, ונענה לבקשת הרב הראשי לישראל הרב יצחק הרצוג, שהפציר בו לשמש כיועצו. בנוסף, כיהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול וכחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
ביום כ"ו כסלו ה'תשכ"ג, נר שני של חנוכה, נפטר הגאון הרב משולם ראטה והוא בן 88, ונטמן בחלקת הרבנים בבית העלמין סנהדריה שבירושלים. חתנו, הרב ישראל הייטנר, כיהן שנים רבות כרב הראשי של חיל הים, ונכדו, הרב יצחק מאיר האיתן, שימש כרב האזורי של השומרון.
הגאון הרב משולם ראטה זצ"ל, מגדולי מבשרי הציונות. זכותו תגן עלינו, אמן.תגיות: קול מבשר | הרב משולם ראטהמאמרים נוספים מעלון פרשת ויגש התשע"ד:
גוי אחד בארץ - הרב דב ביגון
הישיבות והשוויון בנטל - הרב אלישע אבינר
מגילת גדעון - חלק ח' - הרב שלמה אבינר
אמונה בגאולה - הרב דוד לנדאו
תנו לה' להתפלל - הרב משה פרץ
ויבשר לנו בשורות - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
לא לזנוח את החלום - הדסה גהלי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: