ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


הגמול המושלם (השלום)

הרב חנוך בן פזי זצ"ל


"אם בחוקותי תלכו..." - באם נחקוק את התורה על לוח ליבנו, באורחות חיינו, ובכל דרכינו נדעהו - אזי נזכה לטוב ולשלמות בזה ובַבָּא.
בעולם הבא נקבל את שכרנו הרוחני "כי שכר מצוות בהאי עלמא ליכא", כי אין בנמצא דבר בעוה"ז שיוכל לתגמלנו ולו על מצוה אחת.
הגמול בעולם הזה הוא על עמלנו ויגיעתנו בתורה ובמצוות ולא על עצם קיום המצוות, וכמו כן כל השכר המוזכר בתורה, הנו הסרת המפריעים והשלמת שליחותנו בעוה"ז לקדש את החומר ולעדנו (כדברי הרמב"ם).
פרשתנו פותחת א. "ונתתי גשמיכם..." ב. "ונתתי שלום בארץ..."
הייעוד הראשון "ונתתי גשמיכם" פותח בוא"ו החיבור אשר אין לפניו שכר אחר, כדי להודיענו שמלבד השכר הגשמי יזכו לשכר הרוחני בעולם הבא שכידוע בספרי הפנימיות האות וא"ו רומזת לעניין הרוחני. כדברי האוה"ח הקדוש: "ובמה שדקדק לומר 'ונתתי' בתוספת וא"ו, העיר אותנו שקדמנו ייעודים אחרים (שהם השכר העיקרי)". ומדוע לא נכתב שכר זה בפירוש? "לצד ששכר העולם העליון, רוחני, ואין ייעודיו נתפשים בנרשם, ולא בדיבור" (פירוש, המושגים הרוחניים אי אפשר לתארם בכתב או בדיבור לרוב גובהם) "ולזה רמזה התורה במה שהוסיפה וא"ו בתחילת עניין כי יש שכר אחר" (והוא השכר הרוחני).
ב. 'ונתתי שלום בארץ", שואל האוה"ח: "צריך לדעת למה הוצרך לומר זה אחר שכבר אמר בפסוק הקודם 'וישבתם לבטח', ואולי שיכוון על עם בני ישראל עצמם שלא יהיה ביניהם פירוד הלבבות שיטע ה' ביניהם שלום ורעות. או אפשר שיכוין על (השלום ב) כללות העולם, שמבטיחם כי יהיה שלום בכל העולם (לא רק בארץ ישראל) ותמצא שחפץ ה' בדבר וצא ללמד שנצטוינו על הקרבת שבעים פרים בחג הסוכות כנגד שבעים האומות שישרה בתוכם השלום" (סוכה נה).
מחדש אור החיים הקדוש: ישראל באומות כלב באברים, וכל העולם כאורגניזם אחד שלם, ופגיעה ולו באבר הקטן ביותר, משפיעה ומביאה לזיהום כל הגוף.
"גם כפי הטבע כשיש מלחמות בעולם, יחרדו גם היושבים בטח לקול ענות מלחמה".
והראיה, שהפסוק "ונתתי שלום בארץ" מתכוון לכדור הארץ הוא "כשמדבר על ארץ ישראל בתורה מזכירה בכינוי (בסמיכות) כאומרו 'בארצכם' וכאן אמר 'בארץ' שמבטיחם כי יהיה שלום בכל העולם".
ונזכה לימים שבהם: לא ישא גוי אל גוי חרב ויכירו וידעו כל יושבי תבל כי המלכות שלך היא ויעשו כולם אגודה אחד לעשות רצונך בלבב שלם


תגיות: פרשת בחוקותימאמרים נוספים מעלון פרשת בחוקותי התשע"ד:
בר יוחאי - אשרי יולדתך - הרב דב ביגון
לתוקף קדושת הכותל המערבי - הרב שלמה אבינר
הסוד הכמוס של ההילולא - הרב אלישע אבינר
מעולה וצנוע - הרב אייל ורד
חיי עולם - הרב דוד לנדאו
מְגִלַּת יִפְתָּח חלק ז' - הרב שלמה אבינר
מה שמח בל"ג בעומר? - הרב יוני לביא
סמכות הורית (2) - הדסה גהלי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: