ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


לכו ונשובה אל ה'

הרב דב ביגון


במעמד הר סיני נאמר "ויוצא משה את העם לקראת האלקים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר" (שמות יט יז). רש"י דורש "בתחתית ההר" - שנתלש ההר ממקומו ונכפה עליהם כגיגית (עיין שבת פח א). ומדוע כפה עליהם הר כגיגית? להודיע מעלת התורה שאי אפשר מבלעדיה שאם היו מקבלים אותה רק מרצון היו אומרים שאינה הכרחית ואפשר בלעדיה, הרי ברצונם קיבלוה וברצונם יכלו גם לא לקבלה. לכן כפה עליהם הר כגיגית, להורות שאין קיום לישראל בלעדי התורה, כשם שאי אפשר לקיים את העולם בלא תורה (עיין מהר"ל "גור אריה"), אכן התורה נמצאת בגנים הנשמתיים של עם ישראל. גם המלך חזקיהו כפה על עם ישראל את לימוד התורה כדברי חז"ל, "נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו, ובדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ... ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות..." (סנהדרין צד ב). הרב קוק זצ"ל צפה בחזונו ש"האומה שלנו תבנה ותתכונן, תשוב לאיתנה למכונות חייה כולם, ע"י מה שהאמוניות שלה, היראיות שלה, דהיינו התוכן האצילי המקודש האלהי שלה, יתפשט ויתגבר ישתכלל ויתאמץ. כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו ואז בקול מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בקול גדול, לכו ונשובה אל ד' " (אורות התשובה טו יא). כיצד תשוב האומה לטבעה הרוחני? כותב הרב, "ע"י תלמוד תורה בהמון, תלמוד תורה לגדל תלמידי חכמים, ותלמוד תורה של קביעות עתים לתורה להמון הרחב" (שם ו, ג).
נכון לעכשיו, בתהליך התחיה של עם ישראל אנו מבחינים בשני שלבים. "תוליכנו קוממיות לארצנו" בשתי קומות. הקומה הראשונה - קיבוץ גלויות והקמת המדינה, חוסן כלכלי וצבאי. והקומה השניה תחיה רוחנית, קיום ההבטחה של הנביאים "וזרקתי עליכם מים טהורים ונתתי לכם לב חדש ורוח חדש אתן בקרבכם" (יחזקאל לו), דהיינו חידוש רוח הקודש בישראל כדברי הרב קוק זצ"ל: "התשובה הגדולה שתחיה את האומה, ותביא גאולה לה ולעולם, תהיה התשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה" (שם צז) ומה יביא להתחדשות ולתחיה הרוחנית? - השבת לימוד התורה לכלל ישראל. ואנו תפילה כי לא ירחק היום ויחוקק בישראל בהסכמה ומרצון חוק חינוך תורני חובה. כל ילדי ישראל ילמדו תורה שהיא נחלתם ומורשתם של כל קהל ישראל כשם שניתנה בסיני לכל עם ישראל, ומתוך כך נזכה לראות עין בעין בהתקיימות ההבטחה האלקית "ואני זאת בריתי אותם אמר ד', רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ד' מעתה ועד עולם". (ישעיהו נט).
בברכת חג מתן תורה שמח
ובציפייה לישועה השלמהמאמרים נוספים מעלון פרשת נשא התשע"ד:
ללא חשש נצרות - הרב שלמה אבינר
היחס אל הספרוּת (ב) - הרב אלישע אבינר
מעמד הר סיני - הרב חגי לונדין
נהירו דכל עלמין. - הרב אייל ורד
אמונת חכמים - הרב דוד לנדאו
לתת - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
מה שווה התורה שלי?! - הרב יוני לביא
הרואה סוטה בקלקולה - הרב עזריאל אריאל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: