ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


אשרי העם יודעי תרועה

הרב דב ביגון

קול השופר בראש השנה הוא המשך קול השופר של מתן תורה ככתוב "ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד" (שמות יט יט).
קולות השופר הולכים ומתחזקים מדור לדור ומשנה לשנה עד שנשמע בע"ה את קולו של השופר הגדול כדברי הנביא "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים וישתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" (ישעיה כז יג). "אשרי העם יודעי תרועה ד' באור פניך יהלכון" (תהילים פט טז).
עניין קול השופר בא ללמדנו, להזכיר לנו ולהפנים בתוכנו את הידיעה הנפלאה ש"טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" (שם קמה ט). ולכן הטוב ינצח לנצח. אמנם חטא האדם הראשון גרם שהרע כבש את הטוב אבל במתן תורה זכינו והטוב נחלץ מאחיזתו של הרע, כי אין טוב אלא תורה והרע ילך ויתמעט ויתבטל ויכלה לגמרי, כפי שאני מתפללים "וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ" מתי? בזמן קיבוץ גלויות, כפי שאנו מתפללים "תקע בשופר לחירותנו ושא נס לקבץ גלויותינו וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו" (עמידה).
נכון לעכשיו, אשרינו מה טוב חלקנו שאנו מתחילים לשמוע את קול השופר בקיבוץ גלויות ובבניין ארצנו. אבל עדיין לא הגענו את המנוחה והנחלה. אומות העולם לא השלימו עם תחיית עם ישראל בארצו, נלחמים בנו בכל דרך אפשרית. אבל לא ירחק היום ואנו ננצח בגדול. ומתוך כך תתקיים בקשתנו "ובכן תן פחדך ד' אלקינו על כל מעשיך" ומתוך כך "ובכן תן כבוד לעמך ושמחה לארצך... וצדיקים יראו וישמחו... ותמלוך אתה ד' אלקינו מהרה לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך" במהרה בימינו, אמן. (מתוך דרך ה' לרמח"ל).
בברכת שנה טובה ומתוקה
כתיבה וחתימה טובהמאמרים נוספים מעלון פרשת האזינו תשע"ד:
יש ראשית! - הרב חגי לונדין
גרי הצדק - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: