ערוץ מאיר

מוקירים תודה למורנו ורבנו, על כל פועלו למען הפצת היהדות והתשובה,
וכולנו מחזירים לו באהבה לימוד דף בתלמוד הבבלי

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: יתרו
פרשה נוכחית: משפטים, שקלים
פרשה הבאה: תרומה
 


ימי תשובה בראשית השנה, מדוע?

הרב אלישע אבינר

את השנה החדשה אין אנחנו מתחילים בחגיגות, תהלוכות ומשתאות, כפי שנהוג אצל אומות העולם בראשון למניינם, אלא בעשרה ימים של תשובה!! מדוע? האין אנחנו שמחים בהתחדש לנו שנה?! למרות שימים של תשובה אינם ימים של עצבות ובכי (יש מן הקדמונים שאסרו לבכות בראש השנה) אלא ימים של כובד ראש ורצינות, הצבתם בפתח השנה אומרת דורשני.
מסביר הראי"ה קוק (מאמרי הראי"ה עמ' 143) שחלוקת הזמן לפרקים וליחידות איננה מובנת מאליה, מפני שהזמן זורם ללא הפסקה, ורגע רודף רגע. לשם חלוקת הזמן ליחידות וקביעת השנה כיחידה העיקרית, שיש לה ראש וסוף, אנו נעזרים ב"סימנים" שקיימים בטבע ובתורה. המחזוריות שבטבע - אביב, קיץ, סתיו, וחורף, וחוזר חלילה - מפתחת בנו תודעת הזמן המחזורי. את התודעה של מחזוריות הזמן העמיקה התורה על ידי קביעת לוח שנה שיש בו מחזוריות של חגי ישראל, ואף סימנה תאריך מדויק לתחילת השנה ולסופה.
כל זה לשם מה? מדוע היה חשוב כל כך לריבונו של עולם לטפח בנו תודעה של מחזוריות הזמן, של זמן שיש ראש וסוף? משיב הרב: "כשאנו עוברים מפרק לפרק בפרקי הזמן כמו משנה לשנה, אנו חשים בקרבנו תופעה של חידוש; הלך חלק מהחיים שלנו ונעשה עבר מסויים, והננו מתעתדים לקבל חלק חדש של חיים בתור עתיד. הצד המוסרי שלנו מרויח מהרושם הזה של גבולי הזמן המסויימים, שעל ידו הננו יכולים להביא לנפשנו את החשבון של העבר, לזכך אותו ולצרפו ולהסיר את כל הסיגים אשר נטפלו עלינו, על ידי שגגותינו ופשעינו, על ידי כל החולשות שלנו, הנפשיות והגופניות, באופן, שאלה לא יוסיפו את השפעתם הרעה על החיים העתידים שלנו. ולאידך גיסא אחרי הזיכוך הזה אנו מכשירים את עצמנו לקבל את כל הרשמים הטובים מהצד הבריא הטהור והזך שנפל בגורלנו במשך החלק של החיים, שהננו כעת מכירים אותו בתור עבר". פירוש: תודעת המעבר משנה אחת לחברתה מאפשרת לנו להתבונן על מכלול פעילותנו וחוויותינו מהשנה שחלפה, למיין אותן, להחליט מה מביניהן יעבור איתנו לשנה הבאה ואת מה נשליך. משל, לאדם שמתגורר באופן קבוע בבית. במהלך השנים, הוא צובר בביתו אין-סוף חפצים וגרוטאות, מהם נחוצים, מהם מיותרים ומהם מזיקים. למרות שלאט לאט הם ממלאים את כל חלל ביתו, אין הוא נוקף אצבע. רק בעת מעבר דירה, הוא אוזר עוז למיין את חפציו ולהשליך את מה שמזיק ואף מה שמיותר.
לוח השנה היהודי, המחלק את הזמן ליחידות של שנה, מאפשר לנו "מעבר דירה" מידי שנה. בראש השנה אנחנו "עוברים דירה", לכן אנחנו נדרשים בראשית השנה להחליט מה לקחת איתנו מהחוויות וההישגים של השנה שעברה, מה לשפץ ולתקן, ומה להשליך. תהליך זה נקרא תשובה, ואנחנו מקדישים לו את עשרת הימים הראשונים של השנה. ימי התשובה נועדו לשחרר אותנו מכל המעמסה השלילית שאנחנו נושאים איתנו, להתנקות מכל הסיגים, על מנת שהישגינו החיוביים מהשנה שחלפה יתנו את הטון באישיותנו. ואז תוכל נפשנו לצמוח ולפרוח באין-מפריע במהלך השנה הבאה עלינו לטובה. אמן ואמן.
לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.


תגיות: עשרת ימי תשובהמאמרים נוספים מעלון פרשת האזינו תשע"ד:
אשרי העם יודעי תרועה - הרב דב ביגון
יש ראשית! - הרב חגי לונדין
גרי הצדק - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: