ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


תלמידי אברהם אבינו, ותלמידי בלעם הרשע

הרב דב ביגון


"כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע" (אבות ה יט).
לתלמידיו של אברהם אבינו יש מחשבות טובות, דיבורים טובים ומעשים טובים שהם כנגד עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה (ע' פירוש הנציב מוולוז'ין על פרקי אבות). והפוך ח"ו, מי שחושב רע, ומדבר רע ועושה רע, הריהו הולך בדרכו של בלעם הרשע.
אמנם חלפו הרבה שנים מאז התהלך בעולם אברהם אבינו ע"ה ולהבדיל, בלעם הרשע, אבל ישנם תלמידים ההולכים בדרכם בכל דור ודור.
עם ישראל זכה וזוכה להמשיך ללכת בדרכיו של אברהם אבינו שהטביע את נשמתו הטובה והאצילית בנשמת אומתנו, בבחינת 'מעשה אבות סימן לבנים', וסימן בבנים. לעומת זה בלעם הרשע, בעינו הרעה הטביע את חותמו בעמים ובמנהיגים מבין אומות העולם שהרשיעו לעשות, כפי שחווינו זאת בדור האחרון אצל צורר היהודים מגרמניה ימ"ש.
נכון לעכשיו, אשרינו, מה טוב חלקו של דורנו שאנו זוכים לשוב אל ארץ האבות, לבנות ולהיבנות בה, לא רק מבחינה פיזית, כלומר לא רק להקים מדינה חזקה לתפארת מבחינה כלכלית וצבאית, אלא אנו שבים גם אל עצמנו, שבים לְגלות את הנשמה הטובה של אברהם אבינו החבויה בכל יהודי ויהודי. ככל שנרבה יותר במחשבות טובות, בדיבורים טובים ובמעשים טובים, תתגלה יותר ויותר נשמתנו הטובה והאצילית שהשי"ת הטביע בתוכנו. אמנם אנו חיים עדיין בעולם שתלמידי בלעם הרשע, שהם בעלי מחשבות רעות דיבורים ומעשים רעים, מסתובבים ואף מאיימים על עם ישראל, אבל מובטחים אנו שכל הרשעה כעשן תכלה, במוקדם או במאוחר, ומתוך כך תתקיים בנו ההבטחה האלוקית לאברהם אבינו "ואעשך לגוי גדול והיה ברכה... על כל משפחות האדמה".


תגיות: בלעם הרשע | אברהםמאמרים נוספים מעלון פרשת בלק תשס"ט:
מתי משיח יבוא - הרב שלמה אבינר
תעודה לחיים - הדסה גהלי
הכסף והכבוד - הרב ערן טמיר
מקום שליבי הולך - הרב אייל ורד
מבחן התוצאה - הרב נועם פרל
דרך האמת - נקודות, קווים ומרחבים - הרב אלישע וישליצקי
כי ברוך הוא - הרב יורם אליהו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: