ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: יתרו
פרשה נוכחית: משפטים, שקלים
פרשה הבאה: תרומה
 


?מבט אל העבר תקופת בית שני - עזרא הסופר

הרב דוד חי הכהן


עזרא הסופר היה נצר ישיר למשפחת הכהנים הגדולים ששירתו בתקופת בית המקדש הראשון. הוא נולד בבבל, כנכדו של הכהן הגדול האחרון שזכה לשרת במקדש. את ימי נעוריו ובגרותו הקדיש עזרא ללימודי התורה אצל ברוך בן נריה, תלמידו המובחר של ירמיה הנביא. מסירותו לרבו, ולתורה שלמד מפיו, הייתה גדולה ועצומה עד שלמרות ייחוסו לא עלה עזרא לבנות את המקדש השני, גם כאשר נתקבל הרשיון מכורש מלך פרס. רק כאשר נפטר רבו החליט עזרא לעלות מבבל, כשהוא מעלה איתו קהל גדול מבני הגולה.
הגמרא במסכת קידושין (ל א) מבארת את התואר המיוחד: "עזרא הסופר" - על שם שספר את כל אותיות התורה, פסוקיה מילותיה, כדי שאפילו אות אחת ממנה לא תעדר מדעתו. הוא ידע היכן אמצע התורה בפסוקים, היכן המילה האמצעית בתורה והיכן האות האמצעית שבה. איזו מילה ואיזו אות אמצעית בספר תהילים, ומה היחס בין פסוקי התורה ואותיותיה לפסוקי התהילים ואותיותיו. הוא דרש כל מילה בתורה, החסרה או היתרה באותיות הניקוד, היודין והווין. אהבת תורה עצומה ומסירות גדולה ללימודה נדרשים ללימוד שכזה, היורד עד לפרטים הקטנים ביותר. ואמנם, אמרו חז"ל (סנהדרין כא ב) על עזרא הסופר שאלמלא היה נותן ה' את התורה על ידי משה רבינו, היה נבחר הוא כשליח ה' לתת את התורה לישראל.
פרסומו הנרחב, הקשור לגדולתו העצומה, היה ידוע לא רק בקרב אחיו הגולים אלא הגיע גם לחצר המלכות האימפריאלית הפרסית. ארתחשסתא, מלך פרס, שלח אליו הצעה ללוות את השיירה העולה לארץ ישראל בחייל ופרשים, על מנת לשמור עליהם בדרך. נוסף על כך, קיבל עזרא סמכות מלכותית לדון ולשפוט בארץ ישראל על פי משפטי התורה, והוסמך לענוש את המתרשלים והעבריינים בעונשים חמורים כפי שיגזור הוא עליהם: עונש מיתה, מאסר, קנסות כספיים וכדומה.
גדלותו המיוחדת בתורה, בשקדנותו ובמסירותו, נצטיינה במעלה מיוחדת במינה: "הוא עזרא הכין את ליבו לדרוש בתורת ה', וללמד לישראל חוק ומשפט" (עזרא ז י).
תגיות: עזרא הסופרמאמרים נוספים מעלון פרשת ויקרא התשע"ה:
סוף טוב הכל טוב - הרב דב ביגון
שיחה לקראת גיוס - הרב שלמה אבינר
מבוכת חינוך הדור (א) - הרב אלישע אבינר
קורבנות! - הרב חגי לונדין
בין הכרח לתענוג... - הרב ערן טמיר
לְהַצִּיל אֻמָּה... - הרב שלמה אבינר
פלא האהבה בשיר השירים - הרב יואב אוריאל
חינוך החושים - ד"ר מיכאל אבולעפיה
סדר הבריאה - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: