ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


סדר הבריאה

הרב דוד לנדאו

עניין סגולת וקדושת ישראל נקרא סוד בכמה מקומות. זה סוד עמוק מאוד, סוד ד', - שהגזירה הזאת, ההכרחיות הזאת, הנצחיות הזאת, הטבעיות הזאת, איננה יכולה להשתנות בכל מצב שיהיה. כל ספר 'נצח ישראל' עוסק בכך, אבל פרק י"א הוא בירור יסודי. כאשר עניין זה - סוד האמונה של "ואתם הדבקים בד' אלהיכם" - אינו מבורר אצל תלמידי חכמים וגדולי תורה, חסר יסוד אמונה. אנו מברכים ברכת התורה: "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". החיבור בין הקב"ה לישראל מופיע על ידי התגלות התורה, אבל החיבור העיקרי הוא מצד יצירת הנשמה, "עם זו יצרתי לי". על ידי העובדה של גילוי שכינה של תורה מופיע ומתגלה בעולם החיבור הזה. הבחירה בישראל בנויה על יסוד מעשה היצירה, המציאות. המעשה האלוהי הקוסמולוגי, סדר בריאת שמים וארץ הזה, בנוי ומקושר עם הופעת וגילוי התורה. אורייתא וקוב"ה חד. ריבונו של עולם מתגלה על ידי התורה, ובזה עצמו הוא מתחבר לישראל.
ומדוע התגלות זו היא דווקא בישראל, הרי יכלה להיות התגלות אלהות בתורה על ידי אומה אחרת?! אלא שכל אלה הם דברי הבל ושטויות, כדברי המהר"ל: "אמנם אם תאמר, אפשר שתהיה התורה לאומה אחרת, דבר זה אל יעלה על דעת האדם". לכל אומה יש עניין משלה. אבל אנחנו מוצאים המשך אחד מיציאת מצרים, גילוי שכינה, תורה ונבואה, - שמיוחד דווקא לנו, בני ישראל. מכך אנחנו רואים שזה סדר הבריאה, סדר העולם של התגלות אלהות לאומה הזאת, וכך מתגלה עניין הבחירה בעם ישראל. "שהנמצאים בכלל יש לכל אחד ואחד סדר מיוחד אשר הוא סִדרוֹ מיוחד אליו ואינו ראוי אותו סדר לאחר, כך סדר התורה והמצוות אי אפשר רק לעם ישראל עד שהתורה היא סדרם המיוחד להם. ולא אפשר זה לעם אחר". זה סדר אלוהי. בהמשך הפרק יש אריכות דברים על היסוד הזה. בספר נצח ישראל יש הרחבת העמודים האלה המרכזיים והיסודיים .


תגיות: סגולת ישראלמאמרים נוספים מעלון פרשת ויקרא התשע"ה:
סוף טוב הכל טוב - הרב דב ביגון
שיחה לקראת גיוס - הרב שלמה אבינר
מבוכת חינוך הדור (א) - הרב אלישע אבינר
קורבנות! - הרב חגי לונדין
בין הכרח לתענוג... - הרב ערן טמיר
לְהַצִּיל אֻמָּה... - הרב שלמה אבינר
פלא האהבה בשיר השירים - הרב יואב אוריאל
חינוך החושים - ד"ר מיכאל אבולעפיה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: