ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


'מימוש עצמי' מתוך אמונה ? חלק ז'

נתן קוטלר

מה הם 'גבולות הגיזרה' ל'מימוש עצמי'?
נתן קוטלר
בפעמים הקודמות ראינו את השיטות השונות על הערך ב'מימוש עצמי' כאשר המניע הוא לפתח את הכשרונות לטובת הכלל. הפעם, נברר מהם 'גבולות הגיזרה' ל'מימוש עצמי'?
מי שאין לו כשרון מסוים
ישנם בני אדם שאינם נמשכים לתחום מסוים ונראה שאין להם כשרון ייחודי, אולם הרב קוק מלמדנו שלפעמים כישרונם הוא דווקא ברבגוניות, באיחוד בין תחומי דעת שונים:
"אל יפול לב אדם בקרבו אם אינו יכול להשתקע בשום מקצוע מיוחד... כי לפעמים יש שתכונתו המיוחדה היא דווקא לקרב [רעיונות] רחוקים, לאחד ולכנס אותיות נפזרים, לסכם רעיונות קדושים ונאצלים המפוזרים במרחקים שונים, וידע שזאת תעודת עבודתו וישמח בחלקו" (שמונה קבצים, קובץ ה אות קנג).
לקבוע עיתים לתורה
אם אדם מרגיש שלאחר שלמד כמה שנים בבית המדרש ובנה בסיס תורני חזק (ולאחר התייעצות עם רבותיו), שכישרונותיו נמצאים בתחומים אחרים ותפקידו לתרום לעם ישראל בדרכים אחרות, הוא עדיין מחויב לקבוע עיתים לתורה.
הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה (פרק א הלכה ח) מדגיש שכל אדם מישראל מכל השכבות החברתיות חייב לקבוע עיתים לתורה:
"כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה".
לכן, אם האדם יקבע עיתים לתורה ויפתח את כישרונותיו במקביל, ממילא כל השקפת עולמו תהיה מתוך הדרכת התורה והוא יוכל לממש את עצמו כראוי.
הרב יהודה עמיטל זצ"ל כתב שבדורנו גם אלו שעוסקים בתחומים אחרים, לא יכולים להסתפק בקביעת עיתים לתורה באופן שטחי, אלא יש להתאמץ באופן אינטלקטואלי בלימוד התורה:
"בימינו, מרכיב מרכזי ביותר בחיי האדם הוא עולמו האינטלקטואלי. החל מהדרך המרכזית שבה אדם משיג את מקצועו - במסגרת אקדמית, דרך יכולת הקידום של האדם בתחומים שונים ועד לניהול מערכות שונות - בכל אלו נזקק האדם לעבודה אינטלקטואלית מאומצת. תופעה זו מציבה דגשים מיוחדים בעבודת ה' בדורנו, בתחומים שונים...
דווקא בתקופה שבה פן זה מרכזי בחיי האדם, ובעיקר בחיי מי שבוחר בחייו לעסוק במקצוע אינטלקטואלי, יש חשיבות מכרעת לכך שעבודת ה' תבוא לידי ביטוי במיוחד בתחום זה, ולא רק בקיום מצוות.
מכאן נובעת החשיבות הגדולה שהאדם ימשיך בלימוד עיוני במשך חייו, גם לאחר שהוא עוזב את לימודו הקבוע בבית המדרש, לא רק מפני שזו המדרגה הגבוהה בלימוד תורה, אלא מפני שדווקא בדרך זו באה לידי ביטוי עבודת ה' במלוא עצמתה. בעולם שבו חשיבות האינטלקט היא כל כך משמעותית, לא ייתכן שאדם יצא ידי חובתו רק בלימוד כמו 'הדף היומי', שאינו מחייב מאמץ אינטלקטואלי משמעותי" (והארץ נתן לבני אדם, עמ' 43-44; השווה: שו"ת אגרות משה, יורה דעה חלק ד סימן לו).
בשבוע הבא נברר מהו התנאי ל'מימוש עצמי' בדורנו?

לתגובות: [email protected]
*) הציבור מוזמן לשיעור אמונה מידי שבוע בנושאים אקטואליים שמתקיים אי"ה בבית הכנסת המרכזי בית הכרם (רח' בית הכרם 17) בימי ג' בשעה 20:00.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: