ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: חוקת
פרשה נוכחית: בלק
פרשה הבאה: פנחס
 


חירות ועצמיות

הרב דוד לנדאו

חג פסח נקרא זמן חירותנו. עבדים היינו; זהו מצב לא-נורמאלי במובן האנושי. ביציאת מצרים נעשינו נורמאליים במובן שלנו, במובן של הכרת עצמיותנו. הנורמאליות הזאת הולכת ומתגלה מדורות קדמונים ועד עכשיו, באופן ענקי בכל מעוזו של קיבוץ גלויות, גאולת הארץ וגאולת העם, גאולה גופנית וגאולה תרבותית, גאולה של התגלות כל התורה כולה וכל המצוות כולן. כשפוקחים עיניים, רואים את העובדה האמיתית של מהלך החזרה לעם ישראל ולתורה כולה. "עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים" . אנו עבדי ד', עבדי בורא העולם, עבדים הממלאים תפקיד ושליחות. "עבדי הם ולא עבדים לעבדים" . עבודת ד' היא החרות היותר עליונה. המובן האמיתי של אמונה ברוח, שכל ורגש, מתחיל מן העובדה היסודית שאנו חלק של אומה זו, ומזה נמשכים כל פרטי תורה ומצוות. כמו שעשרת ימי תשובה הם ימי הכנה, עוד יותר מזה יש צורך בהתכוננות לקבל את זמן חירותנו. איננו משועבדים לגויים, איננו משועבדים לתרבות הגויים. אנו הולכים ומשתחררים, הולכים ונעשים חירותיים. עכשיו היא שעת הכושר להכיר את עצמנו, להכיר את גדלות שלמות האמונה הממלאת אותנו מכף רגל ועד ראש, בין שאנו מודעים לכך ובין שלא.
אנשים אפיקורסים ועמי הארץ מכנים השקפה זו גזענות. נכון, אנו "גזענים" במובן זה שאנו מתגאים ב"גזע" שלנו, בטבע שלנו, באברהם אבינו אשר ממנו מתחילה בחירתנו. הגילוי האלוהי הזה והשראת השכינה הזאת נמשכים מאז ועד לכל הדורות. אין יכולת להתחמק מעובדת ה"גזע", וגם גויים מוכרחים להכיר בה. כל המצוות הן פרטים של הכלל הגדול של ישראל ותורה. כשזוכרים היטב את הכלל הזה, אז יש המשך לכל הפרטים. מתוך התגלות האלוהים בכל כלל ישראל במשך כל דורות ההיסטוריה, יש גם השראת שכינה בנפש הפרטית של כל אחד. היסוד "בנים אתם לד' אלוהיכם", המקיף את כולם, הולך ומתגלה במהלך הדורות ובייחוד בדורות אלה. ככל שאדם מכיר זאת בעמקי הכרתו הפנימית, יותר הוא בריא ושלם בגוף ונפש, מתוך שהכרה זו מתגלה במהלך החיים. ההכנה לפגישה עם עצמיותך אינה מתחילה מהתהילים שבכיסך, אלא מהתהילים שבעצם טבע חייך, זאת אומרת השייכות לכלל ישראל שהוא מקור האמונה והמצוות כולן .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: