ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וישלח
פרשה נוכחית: וישב
פרשה הבאה: מקץ
 


האם הדלקת נרות חנוכה היא סוג של "הפצת יהדות"? (א)

הרב אלישע אבינר

האם הדלקת נרות חנוכה היא סוג של "הפצת יהדות"? (א)
א. חלוקות הדעות מהי הדרך הנכונה והראויה להפיץ יהדות ל"כולם" וכיצד עושים "קירוב" נכון? קיימות ארבע גישות מרכזיות: א. הפצת מצוות מעשיות. זו דרכה של תנועת חב"ד, על ידי דוכנים להנחת תפילין וחלוקת נרות שבת, ועוד. ב. שכנוּת. נוכחוּת פיזית של משפחות. קרבה אישית. כדרכם של הגרעינים התורניים. ג. הפצת "יהדות ישראלית". דרך אירועים המיועדים לציבור הכללי, כנסים ומופעים, פאנלים וזמרים. ד. לימוד תורה מעמיק. חוגי לימוד למתעניינים, ישיבות ל"מתחזקים".
ההבדל בין הגישות הנ"ל איננו טקטי בלבד, של מציאת הדרך שתניב את ההצלחה הגדולה ביותר, אלא גם אידיאולוגי. המחלוקת בין הגישות השונות משקפת מחלוקות חינוכיות עמוקות. כגון: האם המפגש עם היהדות מתחיל בקבלת עול מלכות שמים או בקבלת עול מצוות? מהו היחס ל"יהדות הישראלית" המשווקת בעטיפה שאיננה דתית? האם היעד הוא חזרה בתשובה או "הכרת הדת" ו"חיבת הדת""?
ב. נשאלת השאלה, האם נוכל למצוא בחז"ל תקדים ל"הפצת יהדות" אשר נוכל ללמוד ממנו מהי הדרך הישרה ל"הפצת יהדות" ברבים? - זו איננה משימה פשוטה, מפני שבמהלך הדורות השתנתה המציאות בעם ישראל מקצה לקצה. מה שהיה נכון בעבר איננו בהכרח נכון בהווה. ה"יהודי החילוני", הדבק גם ביהדותו וגם בחילוניותו, הוא תופעה מודרנית. לכן, קשה למצוא בחז"ל תקדימים ל"הפצת יהדות" הרלוונטיים לימינו. למרות זאת, מצאנו בחז"ל בירורים בסוגיות חינוכיות וציבוריות שמשיקות ל"הפצת יהדות" והם עשויים לשמש לנו כתקדים חלקי. לדוגמה: בגמרא (מו"ק דף טז א) מובאת מחלוקת האם מותר ללמד תורה בשוּק. "פעם אחד גזר רבי שלא יִשְנוּ לתלמידים בשוק. מאי דרש? 'חמוקי ירכיך כמו חלאים', מה ירך בסתר - אף דברי תורה בסתר. יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק... שמע רבי - איקפד... מאי טעמא עבד מר הכי? [פירוש: לרבי נודע שרבי חייא לימד תורה בשוק. הוא הקפיד על רבי חייא ושאל אותו מדוע נהג כך. השיב לו רבי חייא] - אמר ליה: דכתיב 'חכמות בחוץ תָּרֹנָּה'. אמר ליה [רבי לרבי חייא]: אם קרית - לא שנית, ואם שנית - לא שילשת, ואם שילשת - לא פירשו לך. [הפסוק] 'חכמות בחוץ תרֹנה' [מתפרש] כדרבא. דאמר רבא: כל העוסק בתורה מבפנים - תורתו מכרזת עליו מבחוץ...". הנה, נחלקו חז"ל האם רצוי ללמד תורה בשוק, ברחובה של עיר, להפיץ את התורה בחוץ, או לא? בניגוד לרבי חייא, סבר רבי שאסור ללמד תורה ב"חוץ", אלא דווקא בפנים, בתוך בית המדרש. מי שלומד בפנים, תורתו כבר תכריז עליו מבחוץ, כלומר: התורה שנלמדת בבית המדרש תקרין החוצה מבלי שנצטרך לשווק אותה בחוץ.
ג. ומכאן לנושא שלנו: הדלקת נרות חנוכה בפתח הבית ל"פרסומי ניסא". האין זה הפצת יהדות?! מטרת הדלקת הנרות היא להאיר (תרתי משמע!) לרחוקים. זוהי פעולה פשוטה, שאיננה מלווה בהסבר עמוק, המתבצעת ברחובה של עיר, שמטרתה להעביר מסר אמוני בסיסי. זהו אב טיפוס להפצת יהדות!!
לפני שאנחנו מסיקים מכאן מסקנות על הדרך להפיץ יהדות, נצטרך לבחון היטב את ההנחה ש"פרסומי ניסא" של הדלקת נרות חנוכה זהה ל"הפצת יהדות". לשם כך נתעמק ב"פרסומי ניסא" של הדלקת נרות חנוכה. נשאלת השאלה, עבור מי אנחנו מפרסמים את הנס בחנוכה? האם ההדלקה בחוץ נועדה לפרסם את הנס בפני יהודים נאמנים שמדליקים בעצמם נרות חנוכה או עבור אלו שאינם מדליקים? ומדוע אינם מדליקים - מפני שאין להם נרות או בית, או מפני שאינם זוכרים שימים אלו הם ימי חג, ובראותם את הנרות ייזכרו, או אולי אינם מכירים את נסי החג, ובראותם את הנרות, יתעניינו וישאלו? נציג שאלה תיאורטית: בעיר שכולם שומרי תורה ומצוות וכולם מדליקים נרות חנוכה, מהי משמעות ה"פרסומי ניסא"? האם ההדלקה היא רק עבור עוברי אורח המהלכים בחוץ?
נציג שאלה בכיוון הפוך: האם מי שגר באי בודד חייב להדליק נרות חנוכה? על שאלה זו, ישנה התייחסות מפורשת בפוסקים. יש מי שהורה שידליק בברכה (חמד משה המובא בשעה"צ אות יז בסי' תרעב). אך פירשו האחרונים שבהדלקה זו לא מתקיים "פרסומי ניסא", ומכאן הסיקו שישנה חובת הדלקה גם כאשר אין אפשרות לקיים "פרסומי ניסא" [לדעתם קיימים שני דינים: דין של מעשה ההדלקה ודין של פרסום הנס. גם כאשר אי אפשר לקיים פרסומי ניסא, אין התקנה של הדלקת נר חנוכה זזה ממקומה (אגרו"מ או"ח ח"ד לה ז)].
נשארנו עם מספר רב של שאלות פתוחות על משמעות המושג "פרסומי ניסא". עיון במצוות נוספות, שמטרתן הוגדרה על ידי חז"ל כפרסום הנס, יסייע לנו להבהיר את המושג "פרסומי ניסא".
המשך בשבוע הבא.
לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - levavot.org.il אתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.


תגיות: הפצת תורהמאמרים נוספים מעלון פרשת וישב התשע"ו:
שבת לד' או לבני אדם - הרב שלמה אבינר
ישראל והעמים - הרב דוד לנדאו
סוד ברכת ההבדלה - נתן קוטלר
אור של טהרה - הרב חגי לונדין
- הרב יואב מלכא
ירידה לצורך עליה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
הנס המובן מאליו - הרב יוני לביא
שלוש החנוכות של כסלו - הרב יואב אוריאל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: