ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


ישראל והעמים

הרב דוד לנדאו

יש בירור, חילוק והבחנה בין לאומיות ישראל ולאומיות הגויים, זה לעומת זה, טוב לעומת רע. הנטייה הלאומית הגויית, היא נטייה אנושית לאומית, וביסודה היא רשעות ואגואיזם, מה שאין כן בישראל. אמנם תיתכן אצל הגויים קצת זכות, לפי מידת שייכותם לגאולת ישראל. אני זוכר שאחרי הצהרת בלפור, היו בלונדון כמה אספות במטרה להביע תודה לממשלה הבריטית. באספה אחת השתתף גם הרב אבא [הראי"ה] זכרונו לברכה. הוא אמר: איני אומר תודה לממשלה הבריטית, אלא אני אומר להם: 'מזל טוב' על כך שהם זכו לעזור במשהו לגאולת ישראל, לעזור לעם הנצח, וממילא יש להם גדר של 'מחזיק תלמיד חכם', שהרי כלל ישראל הוא התלמיד חכם של האנושות, ו"עץ חיים היא למחזיקים בה". יש סוג אנשים שאינם בעצמם תלמידי חכמים, אלא הם מחזיקי תלמידי חכמים, גם במובן פרטי אישי וגם במובן אנושי כללי. על התעוררותם להחזיק תלמיד חכם, לסייע לסדר תקומת ישראל - מגיע להם מזל טוב, הם הגיעו להתקשרות ודבקות בַזכות הזאת של הכנה לגאולה, ומתוך ההתקשרות הזאת יש להם איזו אחיזה בנצח, כמו בעניין מחזיק תלמיד חכם.
מציאות הקיום שלנו היא מתוך "ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כולכם היום", לעומת מציאות הקיום שלהם שהיא חומרנית גופנית. מתוך כך יש חילוק. הם לא יגיעו להיות כמו ישראל, אבל באותה מידה שתהיה להם שייכות ומגע עם המרכזיות של ישראל, תימשך אליהם השפעה כל שהיא, כמו בדוגמה של מחזיק תלמיד חכם. מתוך המגע יש משהו של תיקון. כשם שיש מגע טומאה, כך יש מגע טהרה ומגע קדושה.
שאלה: אפילו אויבי ישראל יקבלו הארה רוחנית?
רבנו: מה שייכים לכאן אויבי ישראל? בברכת המינים אנו מזכירים: "וכל אויביך מהרה יכרתו", או בנוסחאות אחרות: "כל אויבי עמך", על פי דברי חז"ל: אויבי ישראל הם אויבי ד'. ריבונו של עולם מתגלה בעולם, קידוש השם מתגלה בעולם על ידי שלמות הקיום של עם ישראל וקוממיות ישראל .תגיות: ישראל והעמיםמאמרים נוספים מעלון פרשת וישב התשע"ו:
שבת לד' או לבני אדם - הרב שלמה אבינר
סוד ברכת ההבדלה - נתן קוטלר
אור של טהרה - הרב חגי לונדין
- הרב יואב מלכא
ירידה לצורך עליה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
הנס המובן מאליו - הרב יוני לביא
שלוש החנוכות של כסלו - הרב יואב אוריאל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: