ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: האזינו
פרשה הבאה: בראשית
 


איש על העדה אשר רוח בו

הרב דב ביגון


משה רבינו פונה לפני פטירתו לקב"ה בבקשה למנות לעם ישראל מנהיג ראוי על מנת שלא יהיה כעדר שאין לו רועה ח"ו. ככתוב: "יפקד ד' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ד' כצאן אשר אין להם רועה" (במדבר כז טז-יז).
רש"י מפרט מה הן התכונות של המנהיג הטוב. א. שיהיה אציל רוח, אדם כללי שמכיל בלבו את כל ישראל, "אמר משה לפניו: ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינן דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו". ב. מנהיג המשמש דוגמא אישית, לוקח אחריות והולך בראש המחנה, ככתוב, "אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם," ולא כדרך מלכי האומות שיושבין בבתיהם ומשלחין את חילותיהם למלחמה, אלא כמשה שנלחם בראש המחנה בסיחון ועוג (ע' רש"י שם).ג. מנהיג צדיק בעל זכויות - שיזכה את האומה בצדקתו. ככתוב "אשר יוציאם ואשר יביאם" (שם יז) - שיוציאם ויביאם בזכויותיו (עיין רש"י שם).
ואכן השי"ת אומר למשה "קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו... ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל" (שם יח-כ).
נכון לעכשיו, משבר המנהיגות הפוקד אותנו בימים הללו, כאשר התחושה היא שאין איש על העדה וישראל משולים לצאן שאין להם רועה, מצריך אותנו לעשות מאמץ ולהעמיד מנהיגות דוגמת המנהיגות שביקש משה רבינו, דהיינו, מנהיג בעל שאר רוח, אציל, שיכול להנהיג את האומה למרות ריבוי הדעות וחילוקי הדעות בתוכה, הרי כשם שפרצופיהם שונים כך גם דעותיהם שונות, מנהיג שמשמש דוגמא אישית בהליכותיו, ושהולך בראש המחנה ולוקח אחריות על הנעשה במדינתנו. מנהיג צדיק בעל זכויות שבזכויותיו יזכה את הרבים, יחזק וירומם אותם. מנהיג דוגמת יהושע בן נון, שלמד תורה ושימש את משה רבינו שנים רבות ועמד בראש הצבא, נלחם את מלחמות ישראל, לקח אחריות גם כאשר נכשלנו במלחמת העי, וכאשר התברר לו שהסיבה היתה השחיתות של עכן שמעל בחרם לא היסס להענישו ולבטל את מידת הדין מעל ישראל.
לא ירחק היום בע"ה ותזכה מדינת ישראל שתתקיים בה הבקשה, "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה" ונזכה למנהיג "איש העדה אשר רוח בו".


תגיות: מנהיגותמאמרים נוספים מעלון פרשת פנחס תשס"ח:
ציית לרופא! - הרב שלמה אבינר
פה קדוש - הרב יורם אליהו
לא זמין כעת. - הרב ליאור אנגלמן
לבד בחברה שונה - הרב יואב מלכא

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: