ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


סידרת "סוד האנטישמיות" - חלק ב - מרידתו של נמרוד

נתן קוטלר

סידרת "סוד האנטישמיות"
חלק ב': מרידתו של נמרוד| מאת: נתן קוטלר
"ולמה נקרא שמו נמרוד?
שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו"
(עירובין נג, א)
בשבוע שעבר ראינו שהאנטישמיות היא למעשה אנטי-מוסריות. המלחמה בעם ישראל, היא למעשה מלחמה במוסר האלוקי שעם ישראל מייצג בעולם. הפעם נראה שהאנטישמי הראשון בהיסטוריה היה נמרוד שנלחם במוסריות של אברהם אבינו.
הטוטליטאריזם של נמרוד
נמרוד המריד את האנושות לבנות את מגדל בבל (רש"י בראשית י, ח-יא). ומה היתה הסכנה הגדולה בהקמת מגדל בבל? הנצי"ב מדריכנו להתבונן בהקדמה שהתורה מקדימה לסיפור מגדל בבל: "וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים" (בראשית יא, א). הנצי"ב כותב ששורש הבעייה של דור הפלגה היה שכל הארץ היתה שפה אחת ודברים אחדים. בניית מגדל בבל הייתה בניית החברה הטוטליטארית הראשונה בהיסטוריה. היה כאן ניסיון ליצור אחידות כפויה המוחקת את הזהות הפרטית. המטרה היתה לשלוט על בני האדם מסביב ולכפות עליהם להתיישר לפי האידיאולוגיה של נמרוד. הנצי"ב כותב שהיו אפילו "אנשים משגיחים וממונים על הדבר, ויהיו שרי צבא להעניש את העובר... חששו שלא יצאו בני אדם מדעה זו ויהיו במחשבה אחרת, על כן היו משגיחים שלא יצא איש מישוב שלהם, ומי שסר מדברים אחדים שביניהם היה משפטו לשריפה, כאשר עשו לאברהם אבינו, נמצא היו דברים אחדים שביניהם לרועץ שהחליטו להרוג את מי שלא יחשוב כדעתם" (העמק דבר שם פס' ד).
ומה היתה האידיאולוגיה של נמרוד שניסה לכפות על האנושות?
דת הכוחניות והמיליטאריזם
התורה מתארת שלוש פעמים שנמרוד היה 'גיבור' "וְכוּשׁ יָלַד אֶת נִמְרֹד הוּא הֵחֵל לִהְיוֹת גִּבֹּר בָּאָרֶץ. הוּא הָיָה גִבֹּר צַיִד לִפְנֵי ה' עַל כֵּן יֵאָמַר כְּנִמְרֹד גִּבּוֹר צַיִד לִפְנֵי ה'" (בראשית י, ח-ט). אך נמרוד השתמש בגבורה שלו למטרות שליליות - לציד. ומי ניצוד על ידי נמרוד?
הרב הירש מסביר: "נמרוד החל להיות גבור ציד, הוא היה גבור לצוד בני אדם, הוא זיווג אלימות עם ערמה, כדי ללכוד את הבריות לצורך תכניותיו... גבור ציד מנצל את כחו לרעה, לוכד את הבריות ברשותו לצורך מטרותיו הוא, ונמרוד היה ראשון גבורי הציד, הוא חש בעדיפותו החמרית ואולי גם הרוחנית, ושעבד את חסרי הכח והבינה כביכול, הוא שם אותם במשמר כדי לנצל אותם בשעת הצורך, זו קללת שלטון העריצות, ועתידה היא להתגלות לנו בתולדות האומות" (שם). נמרוד השתמש בגבורתו כדי לשלוט על בני האדם שמסביבו, לדכא אותם ולנצלם לצרכיו.
כמו כן, המלחמות הראשונות בהיסטוריה התחילו מאדם אחד - נמרוד. וכדברי הרמב"ן "כי הוא [=נמרוד] החל להיות מושל בגבורתו על האנשים, והוא המולך תחלה, כי עד ימיו לא היו מלחמות ולא מלך מלך, וגבר תחלה על אנשי בבל עד שמלך עליהם, ואחר כן יצא אל אשור ועשה כרצונו והגדיל, ובנה שם ערים בצורות בתקפו ובגבורתו" (בראשית י, ט).
אולם, היה אדם אחד שהעז להתנגד לנמרוד ולקרוא תיגר על אידיאולוגיית הכוחניות והמיליטאריזם - "אֶחָד הָיָה אַבְרָהָם". המוסריות של אברהם אבינו איימה על הרוע של נמרוד והוא ניסה להרוג את אברהם "אני איני משתחוה אלא לאור, הרי אני משליכך בתוכו, ויבא א-לוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו" (ב"ר לח, יג; ראה: אבן ישראל ח"ג פרק ו).
בין נמרוד לאברהם אבינו
על נמרוד נאמר "גִּבּוֹר צַיִד לִפְנֵי ה'" (שם) ואילו על אברהם נאמר "וַיִּטַּע אֶשֶׁל בִּבְאֵר שָׁבַע וַיִּקְרָא שָׁם בְּשֵׁם ה' אֵל עוֹלָם" (בראשית כא, לג). נמרוד ניצל את שם ה' לרעה ולציד כפי שהרב הירש מלמדנו "נמרוד היה גבור ציד בשם ה', וזה שיא ההשחתה, שם ה', אם יובן כהלכה מעניק שחרור ושוויון לכל אדם, בו יתנהגו הכל עם הכל במידת הרחמים והחסד, ועתה נמרוד החל לשעבד את הבריות ולדכא אותם בשם ה', הוא היה הראשון שניצל שם שמים לרעה, הוא הסוה את העריצות בהילת קודש של רצון ה' " (שם ט).
לעומתו, אברהם הביא בשם ה' טוב וחסד לעולם "על ידי אותו אשל נקרא שמו של הקב"ה אלוה לכל העולם. לאחר שאוכלים ושותים אומר להם ברכו למי שאכלתם משלו, סבורים אתם שמשלי אכלתם, משל מי שאמר והיה העולם אכלתם" (רש"י בראשית כא, לג). נמרוד ניצל את שם ה' לרעה ואילו אברהם אבינו לימד את העולם שרצון ה' הוא לעשות טוב וחסד.
מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. האור של אברהם אבינו הצליח לדחות את החושך של נמרוד. אברהם קרא "בְּשֵׁם ה' אֵל עוֹלָם" והצליח להשפיע על אלפים ורבבות (רמב"ם הל' עבודת כוכבים א, ג) שהתקבצו מכל רחבי ממלכתו של נמרוד, ללכת בדרך ה' לעשות צדקה ומשפט (בראשית יח, יט).
לתגובות: [email protected]

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: