ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: עקב
פרשה נוכחית: ראה
פרשה הבאה: שופטים
 


השבת הגדול - שבשפלנו זכר לנו

הרב דב ביגון

השבת הגדול - שבשפלנו זכר לנו
"שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו" (שו"ע אור"ח תל, א) ומה היה הנס? שבשנה שיצאו ממצרים היה עשרה בניסן בשבת, ולקחו כל אחד מישראל שה לפסחו ככתוב 'בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות וגו". והמצרים ראו זה ושאלום: למה זה לכם? והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו והיו שיניהם קהות על ששוחטין אלוהיהם ולא היו רשאים לומר להם דבר. על נס הגדול הזה קבעו לקרא את השבת שלפני פסח שבת הגדול" (משנה ברורה שם).
פעם ראשונה בהיסטוריה שישראל יוצאים נגד המצרים ששעבדו אותם מאות שנים, ונגד אמונתם, בגלוי ובלי פחד ואימה שאפיינו אותם לפני כן. פעם ראשונה שהעם היהודי טעם את טעם החירות והחופש.
הם עשו זאת לא מתוך שאחזו בנשק ונלחמו במצרים, אלא מתוך אמונתם בשי"ת וביכולתו להושיעם, גם כשהם נמצאים בחשכת גלות מצרים הנוראה. הנס הגדול התגלה בסיעתא דשמיא שהיתה לעם ישראל "שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו" (תהילים קל"ו) - מרוב אהבתו לבנו בכורו.
נכון לעכשיו מאז טעמנו את טעם החירות הראשונה בשבת שלפני יציאת מצרים, עם ישראל צועד במעלה הדרך אלפי שנים, עם עליות וירידות, בית ראשון, בית שני, אלפיים שנות גלות ועד היום הזה, שבו אנו זוכים לשוב לארץ ישראל ולטעום את טעם החופש והחירות בארץ חיינו. "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח", לא רק יציאת מצרים שבעבר אלא גם היציאה מחושך לאור, מגלות לגאולה בדורנו, וכל זאת בחמלת ואהבת ה' את עמו ישראל - הבוחר בעמו ישראל באהבה - לאורך כל הזמנים.
בברכת חג פסח כשר ושמח


תגיות: שבת הגדולמאמרים נוספים מעלון פרשת השבוע מצורע תשע"ו:
אל תעביד אותם בפרך - הרב אלישע אבינר
נקיות הלשון - הרב דוד לנדאו
ואותנו הוציא משם... - הרב אלישע וישליצקי
שליחות אליהו לפני יום ה' - הרב יואב אוריאל
זבח משפחה - הרב חגי לונדין
גבע ראפ - גבע ראפ

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: