ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


נכון לעכשיו / אוי לאומה שתעכב את גאולת ישראל

הרב דב ביגון

אוי לאומה שתעכב את גאולת ישראל
בלעם הרשע, בעל כורחו רואה את עם ישראל במבט כללי ומקיף מראשיתם ועד אחריתם. ככתוב: "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" (במדבר כג ט), כפירוש רש"י - "אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי אבות ואמהות". וראייתו מגיעה עד אחרית הימים ככתוב, "אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת וישראל עושה חיל" (במדבר כד יז-יח). ולבסוף הוא נושא משל ככתוב: "וישא משל ויאמר אוי מי יחיה משוּמו אל" (שם כד כג). מסביר רבי יוחנן: "אוי לה לאומה שתימצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניו, מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם זה" (סנהדרין קו א). אוי לה לאומה שתהיה באותם ימים שיעלה על דעתה לעכב את ישראל בזמן שהקב"ה מכניסם לארץ ישראל (עיין רש"י שם).
נכון לעכשיו, עלינו ללמוד ולהכיר ולהתבונן בעמנו האהוב במבט כללי ומקיף מראשית האומה, מהשורשים. האבות והאמהות הם אשר הטביעו ומטביעים את חותמם ואישיותם בכללות האומה ובכל יהודי ויהודי באשר הוא. ועד אחרית הימים, שבהם תתגלה לעין כל, למקטון ועד גדול, נשמתה האצילית של האומה הישראלית בארץ ישראל, הבאה ומאירה לעולם כולו. ויחד עם זה עלינו להכיר את ההווה שאנו נמצאים בו. יש בו קשיים וסיבוכים מבית ומחוץ, אבל מי שיודע לחבר את העבר המפואר אל העתיד הנפלא, יכול להתמודד עם הקשיים העכשוויים מתוך אהבה, אמונה וסבלנות מרובה. בדורנו, דור התחייה הלאומית, ראינו כיצד האימפריה הבריטית התפוררה לעיני כולם, בזמן שניסתה למנוע עליה והתיישבות בארץ ולשים מקלות בגלגלי המדינה ההולכת וקמה. גם ברית המועצות אשר תמכה באויבינו הערבים במלחמות על קיומנו, הלכה ונמוגה לנגד עינינו, וגם בימים אלו ממש כאשר ארה"ב ואירופה תומכות בתוכנית להקים מדינה ערבית בלב לבה של ארצנו האהובה, עלינו לדעת שאת מהלך הגאולה אי אפשר להפסיק. הוא בלתי הפיך ככתוב "אוי מי יחיה משמו-אל" (סנהדרין קו א). ומתוך ראייה גדולה ומקיפה וחודרת מתקיימת בנו יום יום מידי בוקר הברכה "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל".
מהמצפה לגאולה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: