ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


תורה שבעל פה

הרב דוד לנדאו

גם בתורה שבעל פה קיים סדר וישנן מדרגות. אנשי כנסת הגדולה הם ראשית תורה שבעל פה. וכן יש הבדל בין תנאים ואמוראים. גם בתוך האמוראים עצמם ישנן מדרגות בין ראשונים לאחרונים.
לאחר ההיתר של "עת לעשות לד'" , המשנה היא הכתיבה היסודית הראשונה. הרמב"ם בהקדמתו ל"משנה תורה", כותב שהיו אלפים ורבבות שעסקו בתורה, עד שנחתמה המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא. רבי נתן, תלמידו של רבי יהודה הנשיא, הוא שאמר: "עת לעשות לד'" .
לפעמים מופיע ביטוי בפיהם של אפיקורסים: 'היהדות היא גלותית, התלמוד הוא גלותי'. נכון, התלמוד הבבלי נוסד בבבל, אבל מקורו לפני גלות בבל. התלמוד מתחיל מן המשנה, שהיא יסוד תורה שבעל פה ושחוברה בארץ ישראל. מהמקור היסודי של תורת חיים בארץ החיים, נמשך זרם החיים של הגמרא לכל הדורות. הגמרא בעירובין מבארת לנו: "כיצד סדר משנה", ושם מתברר שהמשנה מתחילה ממשה רבנו, והוא לימדהּ לבני אהרון, לזקנים ולכל העם. הרמב"ם כותב בהקדמתו ל'משנה תורה', שמשה רבנו הנחיל לנו את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה. באותה תקופה התורה שבעל פה לא נכתבה עדיין, אלא נלמדה אך ורק בעל פה. תקופת המשנה התחילה לפני שנכתבה התורה שבעל פה. רק לאחר מכן הגיעו זמנים שבהם לא היתה ברירה והוכרחו לכתוב את הדברים. המשנה סודרה ונחתמה בארץ ישראל, בטבריה.
כאמור, בתורה שבעל פה עצמה ישנן מדרגות בין קודש לקודש. השם היסודי המיוחד שניתן לתורה שבעל פה הוא משנה. אמנם המשנה אינה הכול, יש עוד אוצרות בתורה שבעל פה, אבל המשנה היא הדבר הראשון, היא האל"ף שבאל"ף. בנוסף למשנה ישנם עוד דברים שנכתבו על ידי תנאים כמעט בלשון משנה, כגון התוספתא. היא נכתבה על ידי רבי חייא ורבי אושעיא, והיא מהווה תוספת ליסוד קודש הקודשים של המשנה. ויש עוד חיבורים שנקראים בשם ברייתא, בהם מתחשבים פחות כיוון שהם לא יצאו ממקור הקודש של רבי חייא ורבי אושעיא. הברייתא היא כעין משנה, אבל אינה משנה, כפי שמתפרש מעצם הביטוי 'ברייתא' שפירושו: חיצונית, מחוץ למסגרת. ישנו צורך לשמור על סדרים, גדרים ומחיצות, ולשמור על הערכים והמדרגות שבקודש .


תגיות: תורה שבעל פהמאמרים נוספים מעלון פרשת ויחי תשע"ז:
ביחד - ננצח - הרב דב ביגון
שמעתם על אזרח-חייל? - הרב שלמה אבינר
חיים עד העולם - הרב אייל ורד
המשך למלכות אלוקית - הרב יואב אוריאל
מחמאות בנישואין 2 - אסתר אברהמי
אל תהייה אדיש לאף אחד! - ד"ר מיכאל אבולעפיה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: