ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


סידרת "המחלוקת והאחדות" חלק ד': האדם עומד על הארץ ונוגע בשמים

נתן קוטלר


בשבוע שעבר מצאנו שלוש תשובות לשאלה איך ייתכן ששתי שיטות יכולות להיות נכונות בו זמנית, אף שההלכה נפסקה לפי אחת מהן. הפעם נגלה תשובה נוספת שבה יתבארכי האמון הוא למעשה המפתח להבנה ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים".
מהו הסוד של הריטב"א?
חז"ל אומרים שבית שמאי ובית הלל נחלקו במשך שלוש שנים בשאלה כמו מי נפסקת ההלכה. מסופר שיצאה 'בת קול' ואמרה "אלו ואלו דברי אלוקים חיים הן, והלכה כבית הלל" (עירובין יג, ב). הריטב"א שואל בשם חכמי צרפת איך ייתכן ששתי גישות שונות יכולות להיות נכונות, בעת שגישה אחת אוסרת והשניה מתירה?
הריטב"א מביא את התירוץ של חכמי צרפת, שכאשר משה עלה למרום לקבל את התורה, הקב"ה הראה לו שיש אפשרויות רבות להבנת התורה, ומדוע? "שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותם". אך הריטב"א מוסיף משפט: "ונכון הוא לפי הדרש, ובדרך האמת יש טעם סוד בדבר".
מהו הסוד שאותו מזכיר הריטב"א? ננסה להציע את ההשערה הבאה:
מדוע התנגדו המלאכים?
חז"ל אומרים שהמלאכים התנגדו לנתינת התורה לבני אדם "ואמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמדה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? (שבת פח, ב).
מדוע התנגדו המלאכים?
אחת התשובות היא שהמשמעות של נתינת התורה לבני אדם היא נתינת הסמכות לבני האדם לפרש את התורה ולפסוק את ההלכה (ר"ה כה, א; ב"מ נט, ב; באר הגולה ד, ד). המלאכים התנגדו לכך בטענה שבני האדם אינם יכולים להיות אובייקטיביים וכן בני האדם יכולים לטעות ולכן איך אפשר להפקיד בידם את התורה שהיא "חמדה גנוזה"!
הטענה של המלאכים היא אכן טענה טובה ואם כך איך ניתן להשיב עליה?
האדם עומד על הארץ ונוגע בשמים
הקב"ה אומר למשה להחזיר תשובה למלאכים "אמר לו: אחוז בכסא כבודי, וחזור להן תשובה" (שבת שם). מה פשר האחיזה בכסא הכבוד? הקב"ה מגלה לנו סוד גדול, למרות חוסר האובייקטיביות של בני האדם, כאשר אנו לומדים תורה, אנו אמנם עומדים על הארץ, אך אנו נוגעים בשמים 'אוחזים בכסא הכבוד' (ראה: תפארת ישראל כ"ד ומהרש"א כאן). ולכן, האחיזה בכסא הכבוד היא עצמה התשובה למלאכים, שהרי הקב"ה נותן באדם אמון שכאשר ילמד תורה הוא יכוון לאמיתה של תורה למרות מגבלותיו האנושיות.
וזהו באמת סוד, איך האדם יכול לעמוד על הארץ ולגעת בשמים? איך האדם יכול למרות המגבלות האנושיות שלו לכוון לאמיתה של תורה? אלא שזהו הפלא ביצירת האדם, האדם הוא אמנם בשר ודם, אך יחד עם זאת הוא נברא בצלם אלוקים. מצד אחד גוף האדם הוא מהארץ, אך מצד שני הנשמה של האדם היא מן השמים והיא חצובה מתחת לכסא הכבוד. כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הם 'נוגעים בשמים' וזוכים לכוון לאמיתה של תורה.
האמון הוא המפתח להבנה ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים"
כבר כתבתי במאמר 'מהי הדרך להבנת התורה?' (באהבה ובאמונה 1096) שהדרך להבנת התורה מתחילה בתיקון המידות, מחויבות לתורה, הקשבה לתלמידי חכמים ולימוד לעומק ולרוחב (וראה: הרב יעקב אריאל, הלכה בימינו עמ' 245). אך כאשר תנאים אלו מתקיימים יש לתת אמון שגם בעלי השיטות השונות מאיתנו, מכוונים לאמיתה של תורה, שהם גם עומדים על הארץ ונוגעים בשמים. ולכן האמון שהקב"ה נותן בנו שאנחנו נכוון לאמיתה של תורה למרות המגבלות האנושיות, מחייב גם אמון בתלמידי חכמים אחרים מבתי מדרש שונים מאיתנו שגם הם מכוונים לאמיתה של תורה. ולכן, האמון הוא למעשה המפתח להבנה ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" (תודה לאהרן שטרן על ההשראה לרעיון האמון).
הקב"ה לומד איתנו תורה
יש רק מקום אחד נוסף בתלמוד שנאמר בו "אלו ואלו דברי אלוקים חיים": חז"ל מספרים שהייתה מחלוקת בין רבי אביתר לבין רבי יונתן לגבי סיפור 'פילגש בגבעה'. רבי אביתר שאל את אליהו הנביא מה הקב"ה עושה באותו הזמן, אליהו השיב לו שהקב"ה גם עוסק בהבנת סיפור 'פילגש בגבעה'. רבי אביתר שאל אותו מה הקב"ה אומר באותו הזמן? אליהו אמר לו שהקב"ה אומר "אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומר". רבי אביתר שאל את אליהו איך ייתכן שיש ספק לפני הקב"ה?! אליהו השיב לו "אלו ואלו דברי אלוקים חיים" (גיטין ו, ב).
אנחנו רואים שהקב"ה לומד הן את השיטה של רבי אביתר והן את השיטה של רבי יונתן שהרי כשם שרבי אביתר מכוון לאמיתה של תורה, כך רבי יונתן מכוון לאמיתה של תורה. כאשר האדם עוסק בתורה בארץ, הוא נוגע בשמיים ולכן, הקב"ה כביכול עוסק איתנו ביחד בסוגיה שבה אנו לומדים בתורה. ולכן נאמר "טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ" (תהלים קיט, עב) "שכל תיבה ממש מהתורה שאני עוסק בה כעת, הכל יצא וגם עתה היא מפיך יתברך" (נפש החיים ד, ו). ולכן, כשם שהקב"ה לומד איתנו, כך הקב"ה לומד עם תלמידי חכמים אחרים מבתי מדרש השונים מאיתנו. ולכן, שתי השיטות מכוונות לאמיתה של תורה "אלו ואלו דברי אלוקים חיים".
לתגובות: [email protected]תגיות: סדרת המחלוקת והאחדותמאמרים נוספים מעלון פרשת וארא התשע"ז:
מתחזקים מתוך המשברים - הרב דב ביגון
מי מפריעה למי בכותל ? - הרב שלמה אבינר
"העוסק בתורה לשמה" - הרב דוד לנדאו
מהר, לפני שתאחר! (א) - אסתר אברהמי
האינטרנט כשעשוע ביתי - ד"ר מיכאל אבולעפיה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: