ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: אחרי מות, קדושים
פרשה נוכחית: אמור
פרשה הבאה: בהר
 


תורת חיים

הרב יורם אליהו


"ויתיצבו בתחתית ההר". לומדים מכאן חז"ל (שבת פח) שהקב"ה כפה את הר סיני על בני ישראל ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לא, כאן תהא קבורתכם, אין לכם זכות קיום.
שואל התוס' במקום, מדוע היה צריך להכריח את בני ישראל לקבל את התורה והרי ידוע שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, כלומר קיבלו את התורה מרצון? על שאלה זו עונה המהר"ל בהקדמה לספרו 'אור חדש' ומסביר שכפיית ההר באה לבטא - שהתורה היא דבר מחויב המציאות ואי אפשר לעולם בלי התורה. אם נאמר שהתורה נמצאת בעולם רק מפני שעם ישראל רצה לקבלה, זה אומר שאם לא היו רוצים לקבלה לא היתה תורה, ודבר זה הוא לא מציאותי, כי בלי התורה היה העולם מתבטל וחוזר לתוהו ובוהו. כמו שחז"ל מלמדים שם בהמשך הגמרא במסכת שבת, שהקב"ה התנה תנאי עם כל הבריאה ואמר להם: אם ישראל יקבלו את התורה אתם מתקיימים, ואם לא יקבלו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו.
הרב קוק (עין אי"ה שבת ח"ב עמ' 193) מסביר את מהות התנאי "אם ישראל מקבלים את התורה הכל קונה לו מגמה... והם מתקיימים, הכל מתקיים, מפני שיוכל הכל לשאוף". בלי מגמה,תכלית וכיוון, אין לעולם וברואיו זכות קיום, אין לו לאן לשאוף ולהתקדם, ואין ערך לחיים כאלה באמת.
כך צריך האדם להדריך ולכוון את חייו, שהתורה היא תכלית הכל, וכל מה שהוא עושה ופועל צריך להיות מתוך הכוונה של תורה. גם אם מבחינה כמותית רוב זמנו מוקדש לפרנסה, הרי המרכז, המהות שממנה נובע הכל, הוא התורה.
היה יהודי יקר בשם ר' צבי קמיל, מדען חשוב שקיבל פרס ישראל על תרומתו לבטחון ישראל. היה משכים קום, טובל,לומד דף יומי, מתפלל, ובשעה שמונה נכנס לעבודתו במקומות היותר רגישים וסודיים של מדינת ישראל. שמעתי שהוא אמר: אנשים חושבים שבטחון ישראל תלוי במה שאני עושה בין 5.00 ל-8.00 אחה"צ. אבל באמת בטחון ישראל תלוי במה שאני עושה בין 4.00 ל-8.00 בבוקר. הוא ידע להעמיד את התורה במרכז חייו, והבין שכל חוכמתו והצלחתו, ותרומתו לביטחון ישראל, נובעים מהקשר שלו לתורה ולריבוש"ע נותן התורה.
ולכך אנו צריכים לחנך את ילדינו ואת תלמידינו, וזה צריך להיות לנגד עיניו של כל מוסד חינוכי שמתכבד בשם דתי או תורני, שלימוד תורה הוא לא עוד מקצוע מהמקצועות הנלמדים אלא התורה היא תורת חיים, היא דרך חיים שתביא את התלמיד לחיות חיים מגמתיים, חיים של שאיפה להתעלות והתקדמות.
אהבת לימוד התורה צריכה לבוא לידי ביטוי בכל מהלך החיים. הן בדוגמה אישית של האב והאם שלומדים תורה ומייחסים חשיבות עליונה ללימוד התורה. והן בזה שמשקיעים זמנם, מרצם וכספם ללימוד התורה של הילדים ועם הילדים. מכוונים את הילדים להבנת ההכרח בקביעת עיתים לתורה בכל עת ובכל מצב. וכן יש ללמד את הילדים לכבד מאד תלמידי חכמים לומדי התורה, ואת המלמדים שלהם בת"ת או בבית הספר.
ויהי נועם ה' עלינו ויפתח ליבנו בתורתו.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: