ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


עם של לומדי תורה

הרב דוד לנדאו

קיימים בעם ישראל כשרונות שונים: כשרונות מעשיים מצד היותנו בשר ודם, וגם כשרונות מהצד הנשמתי שבנו. כך הוא בכל יחיד וגם בכלל ישראל. בדרך כלל אנו רואים רק את הצד החיצוני. אמנם יש לו חשיבות וקדושה, אבל הוא אינו כל האדם, כל המרץ וכל החיים: לחתיכת הבשר אין ערך מצד עצמה, אלא מפני שהיא גילוי הנשמה והלב. כך הוא גם בכלל ישראל: הערך הלאומי והמעשי של האומה הוא גילוי הפנים שלה, התרבות. התרבות הישראלית היא תורת ד' אלוהים חיים, שהיא היא התרבות האמתית. היא מיוחדת לנו, לנשמתנו הלאומית.
בעם ישראל קיימים אנשי מעשה, ומצד שני גם אנשי הגות ומחשבה אשר בהם אנו פוגשים את נשמת ישראל, את דבר ד' שנמצא בתוכנו. כאן יש מקום נרחב למדרגות רבות: יש תלמידי חכמים ואדירי תורה, אבל 'לא כל עם ישראל נביאים'. אולם מכוחם של תלמידי חכמים אלה, יש יניקה לכל הישוב כולו, כאשר "איש על מחנהו ואיש על דגלו" . צריך להיות קשר והארה של תלמידי החכמים על כל היישוב לדרגותיו. יחד עם זה, קיים עניין של קניין תורה לכלל ישראל. לימוד תורה הוא מצווה דאורייתא, מצוות המצוות, שבלעדיה אין תורה כלל. לימוד תורה שייך לעם ישראל בכללו, לכן יש צורך בסדר סיסטמתי של קניין תורה.
מתוך כך מגיעים לקבוצה הראשונה בתוך הבניין השלם, אשר על ידה התורה נקנית , ועניינה: שלילת עם הארצות בכלל ישראל. היא כוללת ארבעה חמישה עניינים: תלמוד, שמיעת האוזן, עריכת הלב, בינת הלב ושכלות הלב. מן המקור האידיאלי של עסק בתורה לשמה נמשך סידור סיסטמתי והגיוני של קניין תורה. השכלול הלימודי אינו מתחיל בישיבה דווקא, אלא בלימוד הפשוט של כל אדם ואדם מישראל, המקיים מצוות תלמוד תורה. אחר כך מתחילות להופיע בהדרגה מדרגות עליונות יותר .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: