ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


האמון הלכה למעשה בנישואין (חלק ג')

אסתר אברהמי


במאמרים הקודמים, סקרנו מהו אמון אלוקי ומהו אמון אנושי. במאמר זה, נראה כיצד תקשורת נכונה מבטאת אמון זה. המשמעות המיוחדת של האמון האלוקי בין בני זוג היא, שכל אחד מהם מבטא את אישיותו, מכיוון שמאמין בעצמו שיש לו מה לתת. כתוצאה מכך, הוא אקטיבי ויוזם פעולה/ אמירה/מחשבה ואינו רק פאסיבי ומגיב כתוצאה מתלותו בשני. גם כשיש תגובה, היא ניתנת לאחר שיקול דעת אישי שנובע מהאמון העצמי-אלוקי. אופני התקשורת שיובאו להלן, מטרתם לתמלל את האמון העצמי:
" עליהם ללמוד תקשורת זוגית נכונה וכיצד לפתור קונפליקטים, שנוצרים באופן טבעי ובריא במהלך חיי הנישואין.
" לייחד זמן לפגישות זוגיות. להכין את תוכן השיחה כך שהדברים ייאמרו מתוך הכנה נפשית, כבוד הדדי ושיקול דעת. יש הטוענים שכאשר אוהבים צריך "לזרום" באופן חופשי ולא לעשות מזה עניין רציני. אך כאשר זורמים באופן ששונה/ מנוגד, עלולים לפגוע ואולי ליצור תחושת זלזול. לדוגמא: א:"אני רוצה לשוחח איתך על...". ב: "עכשיו יש לי זמן (בשבילך)... דבר/י". או: "בסדר, אני מקשיב(יש לי ברירה?)" ותוך כדי מנמנם/נרדם.
זרימה היא בדרך כלל ללא כיוון ושליטה. בהשוואה למים זורמים, תנאי השטח מכתיבים את הזרימה. אין למים רצון עצמי והם זורמים אל המקום הנמוך ביותר. לכן חשוב לשים לב לאיזון, שמחד, לא תהיה רשמיות ביניהם שיוצרת ריחוק, ומאידך לא לזרום מבלי להתחשב בתוצאות ה"זרימה".
" לשתף בגילוי לב ברגשות חיוביים, שיוצרים קרבה. למשל:"כאשר אמרת/עשית... אני מרגיש/ה כלפיך..."
" לגלות את התחושות השליליות, כאלה שאם לא ישתפו בהן ירגישו מרוחקים. לדוגמא:"כשנסענו להופעה, סיכמנו שגם הנסיעה תהיה בילוי זוגי. רוב הנסיעה הקשבת לרדיו וכבר לא נהניתי גם מההופעה...". או:"כשאנחנו מתארחים אצל משפחתך, את כל כך עסוקה עם כולם ואני מרגיש מיותר לידך...".
" תיתכן מחשבה שבגילוי לב, "אספר לבן הזוג מקרים שקשורים לחברים, שכנים, עבודה וכו' וכך יגדל האמון בינינו". סיפורים כאלו, אינם שייכים לאמון עצמי ולא ראוי להכניס אנשים זרים למרחב הזוגי. ראוי לספר רק על מה שקרה לבן הזוג, בעקבות אנשים זרים. כמו: "היום בעבודה המנהל אמר לי...ואמרתי לו...אני חושב ש... ורוצה...".
" כמו כן, לא ראוי לשתף בדברים אישיים שיורידו את הערך והכבוד בעיני בן הזוג, בין אם קרו עם אנשים זרים ובין אם הם בינו לבין עצמו.
" לעתים השיתוף בדברים שליליים שקרו בעבר או קורים במשפחת המוצא, ככה סתם כדי לספר, עלולים לגרום לבן הזוג לדחות ולהתרחק מהמשפחה ואף לדרוש מבן הזוג שזוהי משפחתו, לנתק קשר. דרישה כזו מזיקה לזוגיות, שכן, כל אחד מבני הזוג זקוק לקשר עם משפחתו הקרובה (למעט מצבים מסוכנים יוצאי דופן). לדוגמא: האשה מספרת לבעלה, שהוריה אמרו עליו דברים שליליים. או: שהאיש מספר לאשתו, עד כמה הוא סבל בילדותו מאביו, כך שאשתו מפתחת טינה כלפי חמיה (מתוך אכפתיות כלפי בעלה).
שייך וחובה לספר במטרה מוצהרת וברורה: דברים שנועדו לשפר את הקשר בין בני הזוג למשפחה. לדוגמא: לא לשתף בדברים השליליים כפי שנאמרו, אלא מעין: " אצלנו בסגנון המשפחה מורגלים ב... וייתכן שהבינו אותך באופן כזה וכזה. מה נעשה כדי שיקבלו את הגישה שלך ל...?" כלומר, לתרגם ולעדן לשפה, שבן הזוג יוכל לקבל את הדברים וביחד ליצור שינוי, שיהיה נכון לכולם.
התקשורת היוזמת, המכבדת והגלויה, מתוך אמון בעצמי האלוקי, מזמינה לחייהם את האמון הבטוח והיציב שמקדם את בני הזוג, לבניין עדי-עד.
מדברי הרב קוק זצ"ל נבין, שאי אפשרִ לָעולם בכלל, ללא האמון האלוקי.
(אורות ישראל ותחיתו, כו): "... העולם הולך ותועה בנתיבותיו, אבל מבקש הוא את האמון האלקי, את הנתיב של אור החיים, ובא יבא האור, והתכן בבנין משפחתי בין ד' אל העולם ובין כל מעשיו יופיע על ידי התגלות אמונת אמון, אשר בישראל מאז היא אצורה, 'וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים. וארשתיך לי באמונה וידעת את ד'. האמון המשפחתי בהיבנותו ובשכלולו יסוב ויעבור את כל גבוליו וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחושיים, ימצא את מעמדו הישר הבלתי-מעול בין איש לאיש... בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאדם, בין האדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל אל הכל..." (אורות ישראל ותחיתו, כו)
הנישואין שמכילים את האמון הבסיסי - האלוקי - הרי הם אבן בניין בתיקון העולם כולו..!


תגיות: האמון המשפחתימאמרים נוספים מעלון פרשת כי תשא תשע"ז:
הסבר פנים לישראל - הרב דב ביגון
להציל את צבאנו הקדוש - הרב שלמה אבינר
העגל החדש - הרב זיו רוה
"שמיעת האוזן" - הרב דוד לנדאו
טהרת ישראל בארץ - הרב יואב אוריאל
צמיחה מתוך משבר - הרב יורם אליהו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: