ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


חינוך גויי מתורגם לעברית

הרב שלמה אבינרשאלה: כיצד להבין את הכשל העצום של החינוך החילוני בארץ? איני מדבר על חינוך לתורה ולמצוות שלקוי לגמרי באופן אכזרי, אלא גם לחינוך למוסריות ולישראליות. הרי המורים הם אנשים טובים וישרים וכן במשרד החינוך יושבים אנשים ערכיים. מה קורה כאן? אגב, לצערנו, ההשפעות החילוניות בחינוך חודרות יותר ויותר לחינוך הדתי.
תשובה: אין זו בעיה חדשה. היא הופיעה מאז החלו יהודים להתנתק מאמונה בד' ומעבודת ד'. כמובן היא גם קיימת אצל גויים בכל העולם המערבי.
האסון הוא שמוסר של חול הוא מוסר שטחי, ומתוך כך מוסר חלש שאינו עומד כנגד התפרצות יצרים, כפי שמסביר מרן הרב קוק בתחילת מוסר הקודש. וכן לאומיות של חול היא שטחית ונקלעת למשברים קשים.
כבר זמן רב הלאומיות החילונית בנויה על השקפתו של אחד העם. הוא היה בעל השכלה ביהדות וכן בעל סגנון מאוד מלבב, לכן הצליח להוליך שולל בכתביו אנשים רבים. רבנו הרב צבי יהודה מגדירו "ששנה ופירש וביסס בכפירתו וסגנונו את המחשבה הלאומית החילונית בישראל". בגלל סגנונו המבריק וידיעותיו הרחבות, לא שמו לב שעקב ריבוי ההשפעות שהוא ספג, יצירתו מלאה סתירות, ושיחסו לדת אינו עמוק. ומשרד החינוך שלנו הולך בדרכו.
אחד העם היה בעד מסורת יהודית, אבל בלי תורה ובלי מצוות. אז אולי יועיל להסביר מה כן. כלומר דבריו הם דרך שלילה. אבל מה כן? לא תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. אז מה היא כן אותה היהדות שהוא חרת על דגלו?
הוא גם שלל את הלאומיות המדינית של הרצל וגם את הציונות ההתיישבותית של חובבי ציון, ודגל בלאומיות רוחנית. גם כאן שלל, ולא טרח להסביר לנו לאומיות זו מהי.
לדעתו יש לשמר רק את המוסר הלאומי, כלומר לרוקן את היהדות והלאומיות מכל העבר של התורה והמצוות, ולשמר רק יסודות אנושיים כלליים. אם כן, נמחק כאן עם ישראל, והפך למושג כלל אנושי. כמובן איננו נגד ערכים כלל אנושיים, אך אם כל הוויתנו היא מוסריות כלל אנושית, הרי מחקנו את עם ישראל.
משרד החינוך שלנו הולך בדרך זו, כך שכפי הגדרת רבנו הרב צבי יהודה, מלמדים בו גויות מתורגמת לעברית. ומגמה זו הולכת וחודרת יותר ויותר בחינוך הדתי וכן מנסה לדחוף את עצמה לחינוך החרדי.
הגענו ללאומיות בלי לאומיות וליהדות בלי יהדות. כמובן זה אסון יהדותי-לאומי. והתרופה ידועה: להוסיף תורה, להוסיף לאומיות אמיתית, להוסיף אהבת ישראל אמיתית.
אך אין להתייאש. המעשים מקולקלים, הדיבורים מקולקלים, המחשבות מקולקלות. אך הסגולה הישראלית הפנימית אינה מקולקלת. היא טהורה. הטבע הישראלי הוא קדוש וטהור. רק הוא מכוסה מסכים חוצצים. אך הוא יתעורר והולך ומתעורר. יחד עם התחייה הלאומית תופיע גם תחיית הקודש.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: