ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


בהשכמה עלה ובהשכמה ירד

הרב יורם אליהו

הגמרא במסכת שבת (פו, א) אומרת שכשמשה רבינו עלה להר סיני לקבל תורה, "בהשכמה עלה ובהשכמה ירד". כלומר מוקדם בבוקר עלה לקבל את התורה וכך עשה כשירד מההר.
הרב קוק זצ"ל בפירושו עין אי"ה שבת ( ח"ב עמ' 168) מבאר שבמאמר זה באו חכמים ללמדנו לימוד עמוק ביחס לתורה. כי התורה שניתנה למשה מתוך נבואה של אספקלריה מאירה, שהיא היתה נבואתו של משה, תורה כזו היא המקור של הכל, מקור ההויה של כל העולמים, היא מחיה את הכל, היא המשפיעה על הכל, וממילא אין לה צורך לקבל איזו השפעה, מהחיים, מהסביבה, מהמציאות. כי התורה לא מושפעת ולא משתנה מהמציאות, אלא היא התוכן והערך של המציאות. לכן אילו היה מתחיל היום והופעת התורה היתה מתעכבת, עלולים היו חיים אלו, להיות חיים שאינם נקיים, חיים שמושפעים מגורמים חיצוניים לתורה ולמגמתה.
לכן משה עולה בהשכמה, כשהמציאות עדיין לוטה בערפל, רדומה, ואז שפע התורה שמשה מקבל הוא נקי מכל השפעה זרה ויש בכוחו של אור התורה הזה "להחיות את החיים,לקיים את ההויה, לחדש את היצירה, לעדן את העשייה ולהעלות את הבריאה..."
וכך צריך להיות גם בירידת התורה למציאות, לעולם הזה, אם תתעכב הופעתה, אם יתחיל היום כבר להופיע, עלול אור התורה הגדול הזה שבא לתת חיים, דרך וכיוון לאומה, לעולם, להיות מוגבל, מושפע מגורמים חיצוניים שאינם שייכים לתורה בטהרתה. לכן גם "בהשכמה ירד", להראות שכמקור נתינתה, רק משמי שמי קדם מן השמים היא ניתנה, תורת אמת, תורה תמימה. שעומדת מעל החיים ומתוך כך, היא מחדשת את החיים באור מאוד עליון ונותנת להם ערך ומגמה אמיתיים.
כל שנה עומדים אנו מחדש למרגלות הר סיני,מכריזים "נעשה ונשמע" ומקבלים עלינו אור תורה ומצוות לכל השנה כולה. חייבים אנו לקבלה בידיעה שהיא תורת חיים, שהיא מאירה את כל אורחות חיינו ועל-פיה אנו צריכים לכוון את כל השאיפות והתוכניות לחיים.
ויסוד זה אנו צריכים גם להנחיל לילדינו. כל דבר, כל שאיפה, כל תוכנית לחיים, כל אידיאל, חשוב ככל שיהיה, צריך לנבוע מהתורה והדרכתה.כי הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם. ממילא חיינו יכולים להיות טובים, מוצלחים, ערכיים באמת, אם נדע גם אנו להתבונן בה ולכוון את דרכינו על-פיה לתיקון עולם במלכות ש-די. חג שמח.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: