ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


פלפול תלמידים

הרב דוד לנדאו

קביעות החברותא יכולה להיות עם תלמידים מבוגרים, אבל גם עם צעירים. בישיבה נמצאים גם תלמידים יותר צעירים שזקוקים לעזרה מהחברים המבוגרים. יש ערך חשוב להשתלבותם ולהתמזגותם בישיבה. בזמן שהישיבה היתה תחת ראשות אבא הרב זצ"ל, הוא היה נותן שיחה חודשית, מלבד השיעורים הקבועים. שיחה זו התקיימה בביתו, באווירה אישית, פרטית וידידותית. תוכן השיחה היה לפעמים סקירה על מצב הישיבה, לפעמים על תוכן הלימודים, ולפעמים על תלמידי הישיבה המבוגרים והצעירים. הוא היה מעיר שצריכה להיות השתלבות בין מבוגרים וצעירים, והמבוגרים צריכים להביא תועלת לצעירים מתוך יחס של חברות בלימוד.
אצל גדולי ישראל קדמונים נמצאות דעות חלוקות לגבי חשיבות הפלפול. היו גאונים שהתנגדו לפלפול, ויש שהרחיבו אותו הרחבה גדולה. מכל מקום, לכל הדעות, הפלפול אינו היסוד והשורש של הלימוד. אכן, יש מדרגות בלימוד: עיקר עמקות ההבנה נרכשת על ידי שימוש חכמים ודיבוק חברים, ואליהם מצטרף הפלפול בתור המשלים ומשכלל. מתוך ה'שכל הכלל ישראלי' של רבנן ותלמידיהם, יש אפשרות של הרחבה, ליטוש ופלפול. אבל אם הופכים את הסדר ומתחילים בפלפול, או כשעושים את העיקר טפל, אז מופיעים מצבים של קלקול וסילוף.
שלוש הקומות של "שימוש חכמים, דיבוק חברים ופלפול תלמידים" צריכות להופיע בסדר זה ולא בקפיצה. [כך הוא גם לדוגמא, לגבי שלוש המצוות בהן נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ: מינוי מלך, מחיית עמלק ובניין בית המקדש. הגמרא והרמב"ם מדגישים, שיש לקיימן לפי הסדר הזה, ולא 'לחטוף' ולהקדים קרבנות ובית המקדש]. אם לומדים לפי הסדר, יש מקום לצרף את הפלפול לשתי הקומות הקודמות. כמה פעמים מוזכר בגמרא שדברים מסוימים נאמרו כדי לחדד את התלמידים. הם אינם דברי תורה מצד עצמם, אבל תפקידם לחדד דרך אגב, כדרך לוואי של לימוד, ויש לזה ערך בשיעור קצוב ונכון. ברור שאין הכוונה לפלפול של הבל.
לגבי הנאמר בגמרא: "תלמיד ותיק היה ביבנה, שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים" , שואלים התוספות, שסוף סוף זו "חריפות של הבל" , שהרי השרץ ישאר טמא, כיוון שהתורה טימאה אותו. מסופר על אדם שבא לפני גאון אחד ואמר לפניו פלפולים של סרק במשך שעות. השיב לו: מצאנו בגמרא שאדם טועה שעה או שעתיים, אבל לא מצאנו שאדם טועה שלוש שעות... אבל כשהפלפול - ה'ספורט' הרוחני שלנו - הוא בשיעורו הנכון, אזי אהבת התורה מתגלה גם על ידו, והוא מהווה השלמה ושכלול לשתי הקומות הראשונות; דרך כל השלישיה יחד מופיעה גדלות הישיבה .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: