ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: קרח
פרשה נוכחית: חוקת
פרשה הבאה: בלק
 


הפה הקדוש

הרב יורם אליהו

ביום ראשון השבוע ציינו המוני בית ישראל את יום פטירתו של האור החיים הקדוש. האור החיים נקרא כך על שם פירושו העמוק והנפלא על התורה. בפרשתנו ביאר דברים נפלאים על הפסוקים העוסקים במניין בני ישראל. ביששכר נאמר (כ"ו,כ"ג) "בני יששכר למשפחתם, תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני". האור החיים מסביר שעניינו של יששכר רומז על התורה ואופן לימודה. וחז"ל אמרו שעתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק שלוש מאות ועשר עולמות כמניין י"ש, ורמזה זאת כאן התורה ואמרה, יששכר יש-שכר, 310 עולמות הם השכר ללומדי התורה. וממשיך האו"ח לבאר את הפסוק "תולע משפחת התולעי" - יש שתי כוונות במילה תולע א. הרוצה לזכות לתורה יתנהג בענווה, ישים עצמו כתולעת. ב. שיתעסק בפיו כמו התולעת שכוחה בפיה כי לעמל פה נברא האדם. והמשך הפסוק "לפוה משפחת הפוני", פירוש שצריך לפנותו ממותרות המורגשות, גם מהשחוק, ומדברים בטלים, כי הם מונעים קיום התורה באדם". וממשיך האור החיים וכותב דברים נפלאים על מעלת הפה הישראלי: "ומצאתי לחסידי ישראל שכתבו כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת אשר ישרתו בם בקודש, כי אין קדושה כקדושת התורה..."
מדברי האור החיים אנו למדים שקדושת הפה הישראלי גדולה עד מאוד וצריך להיזהר לא לחללו, כשם שנזהרים שלא לחלל כלי מכלי המקדש. כך מלמדנו מרן הרב קוק זצ"ל: "כל דיבור פותח הוא צנור בנשמה... על כן כל דבור של תורה חכמה ומוסר, פותח פתח של קדושה מפולשת, וגלי הנפש הרוחניים הומים ומתנועעים מכחו של הרעדת הדבור...".
בדורנו השתבשו הדברים. נכנס סלנג לאופנה, וכל המרבה לשנות ולדבר דיבור לא נכון ולא ראוי הוא לעתים ה'משובח', המקובל בחברה וכדומה. אין לבני הנעורים שום מודעות לערך הדיבור - לדיבור נכון, לדיבור נקי, לדיבור לא אלים, הם חושבים ואומרים כי "זה בסך הכל דיבור, בכלל לא התכוונתי למה שאמרתי" וכו'. עלינו ללמדם שהדיבור משפיע ופועל בעיקר על הנפש וחייבים לשמור על דיבור נקי ומרומם. רבינו הרצי"ה האריך לדבר על מעלת הדיבור ועל שמירת הלשון. כך כתב: "כשעולה על דעתו של אדם לומר איזה דבר, איזו 'חכמה' יש צורך להמתין קצת, להתאפק קצת. כח הדיבור שלנו הוא מתנה מאת יוצר האדם. את המתנה הגדולה הזו יש לשמור ולא לבזבז. לפני כל דיבור יש להתבונן אם הוא באמת נחוץ ומותר".
נדבק בדברי קדושי עליון אלו. נשמור ונעלה את שיחותינו אפילו החולין שבהן, ובנינו יפנימו וילמדו עניין חשוב זה ויבואו לשמור על מעלת הדיבור, ומתוך כך אף יזכו לעילוי וקדושה בכל מערכות חייהם.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: