ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


כי נפלתי- קמתי

הרב יורם אליהו


לע"נ אבי אליהו בן בת שבע ז"ל
בעל 'הנתיבות שלום' (שהשבוע בז' אב מלאו 17 שנה לפטירתו).לומד מכמה פרשיות ואירועים בתורה, שמתוך עומק הנפילה שאדם נופל לפעמים, הוא יכול וחייב לקום,להתחדש ולהתרומם.
כך מצאנו שלאחר חטא העגל שהיתה נפילה קשה מאוד ונשתברו הלוחות, נתפייס אחר-כך הקב"ה עם ישראל ונתן להם את הלוחות השניים. "התורה מלמדת אותנו בזה כי רצון העליון הוא לבלתי ידח ממנו נדח, שאף במצב הגרוע ביותר יש שוב קבלת התורה מחדש". כך הוא מבאר את הפסוק בתהילים (קל"ט) "אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך" - "כאשר הקב"ה עוזר ליהודי באתערותא דלעילא והוא בבחינת אם אסק שמים (הוא נמצא בהתעלות גדולה) יודע הוא ששם אתה, וכמו כן גם בעת ואציעה שאול כשנפל לשאול תחתית ידע שהנך, שהקב"ה עמו". דבר זה נלמד גם ממשה רבנו שנאמר עליו "ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים", " שגילה שבשיא החשכות בתוך הערפל שם נמצא האלקים".
ועל פי זה מבאר הנתיבות שלום את דברי מרן הס"ק מלכוביץ (ממייסדי חסידות סלונים),"נחמו נחמו עמי, התנחמו בזה שאתם עמי עם הנבחר, והיינו שאין לו במה להתנחם כי אם בזה שהוא יהודי בן לעם הנבחר, ואז יאמר אלקיכם, הקב"ה יאמר אני אלקיכם. אם יהודי מאמין באמונה בהירה שבתוך הערפל שם האלוקים, שהקב"ה עמו בכל המצבים אף בחשך וגיא צלמות, אז יאמר אלקיכם, הקב"ה יאמר אני אלקיכם".
וכך מלמדנו מרן הרב קוק זצ"ל באורות התשובה (פרק י"ד,ד/1), "עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה".
האדם בהיותו קרוץ מחומר, עלול הוא לנפילות וחטאים. דרכו של היצר שבמקרה כזה הוא מייאש את האדם ואומר לו, ראה לאן הדרדרת, לאן נפלת, עם חטא כזה תחזור לעמוד לפני ה'? והאדם נוטה להקשיב לקול הזה אשר בתוכו ,להתייאש, לאחוז חזק בחטא ולומר מכאן אין דרך חזרה, ה' לא רוצה בי, אינו רוצה שאשוב ואעמוד לפניו אחרי חטאים כאלה.
במיוחד אמורים הדברים בבני הנעורים. בימינו האפשרויות לחטוא, ליפול לשאול תחתית, להתמכר, הן רבות ומגוונות, וכאשר הוא נופל חלילה, עיקר עבודתו של היצר הוא לדכא ולייאש אותו שאין לו שום דרך חזרה ואינו ראוי וכדאי לעמוד ולהתייצב שוב לפני קונו. הלימוד הגדול שלמדנו כאן, שחייב כל נער לדעת ושמתפקידנו לגלות לו את האור הזה, זו דרך התורה שאומרת, אם אציעה שאול הנך... ה' איתנו בכל המצבים ומושיט לנו חבל הצלה מהתהומות היותר עמוקות. מתוך אמונה ובטחון בדבר זה, יכול וחייב כל אחד באשר הוא לקום ולהציל עצמו ולהתרומם מתוך החשכה, מתוך כך יזכה ויתקיימו בו דברי דוד מלכנו "כי נפלתי- קמתי, כי אשב בחושך ה' אור לי".

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: