ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: מטות, מסעי
פרשה נוכחית: דברים
פרשה הבאה: ואתחנן
 


וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת כָּל עֲוֹנֹתָם. לפ' יום הכיפורים

הרב זיו רוה

דרשו חז"ל , שביום הכיפורים אין לשטן רשות להסטין ואין לו השפעה עלינו, ש'השטן' בגימ' 364, ובשנה 365 ימים, ונמצא יום אחד מסולק מהשפעתו. לפי זה קשה, מדוע דווקא ביום זה אנו עוסקים כה הרבה בווידוי, הרי בעצם הזכרת החטאים ישנו עיסוק ביצר הרע, העלאת זיכרון ההליכה אחריו והנפילות בנכליו?
תשובה: הווידוי הוא העמידה לפני רבש"ע מתוך השלמה פנימית והכרה אמתית, שאין לנו שום שייכות אל החטא. ביום הכיפורים, אנו יכולים כביכול להתבונן על היצר מחוצה לנו, ולהזדעזע איך כרוך היה עמנו בימות השנה. אכן נפלנו, אך היה זה מאורע שלפחות מצד רצוננו הטהור והפנימי לא יחזור. הנשמה ביום זה, משתוקקת רק אל קרבת ה', והרושם של החטא על הנפש מסתלק מתוך תשובה מאהבה. וידויי בני ישראל מתאספים לווידוי אחד גדול של אומה, בדמיון הווידוי של הכהן הגדול אשר מעביר את הקטגורים שנוצרו מן העברות על ראש השעיר לעזאזל . מכל עברה שעשה אדם נולד קטגור, שהוא עצמו העוון שעשה, כפי שאומר ירמיהו הנביא, "תְּיַסְּרֵךְ רָעָתֵךְ" , אך אחרי הווידוי, "וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת כָּל עֲוֹנֹתָם אֶל אֶרֶץ גְּזֵרָה", כפי שנאמר לדוד המלך ע"ה, "וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל נָתָן חָטָאתִי לה'. וַיֹּאמֶר נָתָן אֶל דָּוִד גַּם ה' הֶעֱבִיר חַטָּאתְךָ לֹא תָמוּת."
ביום זה, בו מתגלה מידת הרחמים הא-לוהית, אנו מתרוממים לגובה של האפשרות לגעת ברצוננו הטהור, "גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך" . הסגולה הישראלית יכולה להופיע בלי סילוף, נוכחות הנשמה מורגשת בלי עיכוב ומניעות. השאיפות הא-לוהיות הנטועות בנו מורגשות בוודאות עליונה, ומשתוקקים אנו שלא תטושטשנה עוד לעולם. דווקא ביום שכזה, אנו יכולים לומר 'חטאנו, עווינו, פשענו', ולדעת שהחטא הוא באמת חיצוני לנו, הוא רוח שטות שחדרה לליבנו, אין בינו ובין עצמיותנו הטהורה שום שייכות. הנשמה הישראלית מצד עצמה בתמימותה מסולקת וסולדת מכל מרחיק מן ה'. אנו מתוודים כמי ששמח להוציא מעצמו דבר מיותר ומכביד, זר טיפשי ומכוער.
את הבירור הזה נזכור גם במוצאי יום הכיפורים שהיצר הרע יחזור לפתות. מקומו בארץ גזירה, במקום השיממון, לא בליבנו הפרטי, וודאי לא בלב האומה הקדושה. השעיר המשתלח ישא עמו את כל העוונות לעזאזל, והשעירים שרקדו בתוכנו, הדרכים הנפסדות, והדמיונות הנמוכים, עיוות המשפט וההנהגה בדרכי אנוש, יתבררו כהשפעת עמי עשיו ושרו סמא"ל . גם לו תפקיד א-לוהי בעולם, שהרי "הוא השטן הוא יצר הרע הוא מלאך המוות" . הוא נברא כדי שנתגבר עליו. לא ניתן לאור שאמור להופיע דרך חיינו, להחטיא עוד את מטרתו, לא נרצה לקבל מאדום שום השפעה שלילית לעולם. ההשפעה השלילית שבתרבות המערב, מבית "עֵשָׂו אָחִי אִישׁ שָׂעִר", תחזור על ראש השעיר, "וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת כָּל עֲוֹנֹתָם" "עוונות איש תם, שנאמר יעקב איש תם" .
כמי שמשליך פרוסה לכלב כדי שלא ינשכנו, כך נותנים ישראל בציווי ה' ועל פי בחירתו בהטלת הגורל שעיר לעזאזל, ואז יעלה קרבנם לה' בלא כל קטרוג, ויהפוך הקטגור סניגור.7 לפיכך היו נותנין לו לסמא"ל שוחד ביום הכיפורים שלא לבטל קרבנם, שנאמר גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל, גורלו של הקב"ה לקרבן, וגורלו של עזאזל שעיר חטאת, וכל עוונותיהם של ישראל עליו, שנאמר "וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת כָּל עֲוֹנֹתָם אֶל אֶרֶץ גְּזֵרָה וְשִׁלַּח אֶת הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּר". ומאחר שקיבל סמא"ל שוחד, היה מתחיל לסנגר על ישראל ואומר: רבש"ע יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת שבשמים, אין בהם אכילה ושתיה, ונקיים הם מכל חטא, והקב"ה שומע עדותן של ישראל מהקטגור של ישראל, ומכפר על המקדש ועל המזבח ועל הכהנים ועל כל הקהל .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: