ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות, מסעי
פרשה הבאה: דברים
 


קנאה ועין טובה

הרב יורם אליהו


"ויקנאו אותו פלשתים", נאמר במדרש רבה, "אוי להם לרשעים שהם מתקנאים בטובה ושמחים ברעה, עליהם הכתוב אומר 'ורקב עצמות קנאה'... קשה היא הקנאה שהיא גורמת שנאה, וכן הוא אומר 'ויקנאו אותו פלשתים' ולבסוף 'ואתם שנאתם אותי'." שני דברים אנו לומדים ממדרש זה, האחד שיצחק הביא טובה רבה לאנשי גרר, הוא זורע ומוצא מאה שערים בשנה קשה של רעב. הפלשתים היו צריכים לשמוח בטובה ובשפע שהוא מביא להם, אך במקום זה הם מקנאים בו, וזה גורם להם לסלק אותו מארצם, לסתום את הבארות שחפר אברהם, ולריב איתו על הבארות החדשים שחפר. דבר שני, מהקנאה הזו הם באים לשנוא את יצחק כמו שהוא אומר להם 'ואתם שנאתם אותי'.
ספר אורחות צדיקים (שער הקנאה) מבאר "שהקנאה היא ענף ממידת הכעס ואין אדם הנמלט ממנה". הוא מסביר שכל אדם נמשך אחרי מעשי חברו, "וכאשר הוא רואה שחברו קונה קניין מענייני העולם... אוכל... בגדים, או בונה בית, אז הוא טורח להשיג כזה, כי הוא חושב, חברי יש לו זה, גם לי יהיה כך". ומתוך כך הוא מגיע גם למידה הרעה של לא תחמוד. בהמשך דבריו מעמיק האורחות צדיקים ואומר, "הקנאה באה מגריעות הנפש. אם הוא מקנא ביופיו של אדם או בגבורתו או בעושרו, הרי אינו חפץ במה שגזר הבורא יתברך והוא דומה לעבד שיש לו תלונות על מעשה אדוניו, אין זה עבד נאמן. וכל שכן שאין להתרעם על הבורא יתברך אשר כל מעשיו ישרים ונכוחים, שאין לערער אחריו". כלומר, המקנא ואומר למה לחברי יש דבר כזה או אחר ולי אין, הוא בעצם מערער על הנהגת ה' בעולם שכאילו אין הוא מחלק בצורה נכונה את העושר, היופי, החכמה... וצריך האדם להאמין שמה שיש לו סימן שזה מה שצריך שיהיה לו, ומה שאין לו זה גם מטובותיו של ה' שיודע שיותר טוב לו שלא יהיה לו את הדבר הזה.
כך שהפך הקנאה זו עין טובה, שמחה במה שיש לשני בלי שום צביטה או קושי בלב - למה לי אין את זה. בלימוד עם התלמידים בכיתה פעמים רבות ילד מקנא בחברו בפרס שקיבל, במשחק שיש לו, או אפילו בציון גבוה שקיבל במבחן, לעתים זה קורה אף כשתלמיד עונה תשובה יפה, אז נשמעת קריאה מילדים אחרים: אוף, גנבת לי את התשובה, זה מה שרציתי להגיד וכדומה. אני מרגיל את הילדים לשמוח בתשובתו של חברם ולהגיד יש!! הוא ידע את התשובה הנכונה. אנחנו שמחים שידעת לענות. התרגלות ליחס כזה הן בין תלמידים הן בין חברים והן בין אחים בבית, תביא את ילדינו להסתכל בעין חיובית על כל מה שקורה להם, לשמוח תמיד במה שיש להם, ולהודות לה' על הטוב אשר גמל וגומל אתם תמיד.תגיות: עין טובה | קנאהמאמרים נוספים מעלון פרשת תולדות תשע"ח:
חייל שמור על צה"ל - הרב שלמה אבינר
אנשי השדה - הרב חגי לונדין
בדיחידוש - הרב יואב מלכא
ברית יהונתן ודוד - הרב יואב אוריאל
אהבה זוגית וחינוך - ד"ר מיכאל אבולעפיה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: