ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


האם יש היתר לאתר שיעורים באינטרנט?

הרב שלמה אבינר


ש: האם זה טוב שיש שיעורי תורה באינטרנט לרוב?
ת: בודאי טוב מאוד. יגדיל תורה ויאדיר. כן ירבו.
ש: אבל יש טוענים שזו אכסניה מסוכנת ואסורה, כי האינטרנט מלא פריצות, לשון הרע, כפירה, הבלים ועוד מרעין בישין.
ת: נכון. אילו היה חי היום אברהם אבינו, היה לוקח גרזן ושובר את כל האינטרנט, ובודאי היו מאוד כועסים עליו. אך כמובן, היה צודק. אמנם יש דברים טובים באינטרנט, אך רוב שימושו הוא לרעה, כך שיוצא שכרו בהפסדו. אבל כיוון שהוא בל כורחנו קיים, עלינו להכניס אור בכל מקום אפשרי וסוף האור לנצח.
ש: אבל האם אין זה נחשב כמתן לגיטימציה?אנשים יטענו: התירו פרושים את הדבר.
ת: לא. בשיעורי תורה יש ברכה, וכיון שממילא האינטרנט קיים, ולדאבוננו כמעט כולם מחוברים, אז אין סיבה שיפסידו תורה. משל למה הדבר דומה? לדברי חז"ל במשנה עבודה זרה ששואלים: כיון שאנשים רבים עובדים לשמש, למה ריבונו של עולם ברא אותה? והתשובה: השמש היא טובה, אז למה נפסיד אותה בגלל הטיפשים שמקלקלים.
ש: סליחה, אך נוצר מצב נורא שאדם מסתכל בפריצות, מקשיב לשיעור ושוב מסתכל על פריצות. זה נורא!
ת: זה נורא ואיום. אבל בפריצות - הוא ממילא יסתכל, לדאבוננו. אז לא נאמר לו: אם כך, גם אל תלמד תורה. אין אומרים לאדם שעושה עבירה: עשה עוד עבירה. וכי מי שאכל שום וריחו נודף יאכל עוד יותר שום ויהיה ריחו נודף עוד יותר?! וכי נסגור את דלת בית הכנסת לעבריינים? לא. אנו מתירים להתפלל עם עבריינים. ועיין באגרת קידוש השם לרמב"ם שיש לקבל לבית הכנסת גם אלו שהתאסלמו.
ש: אז ככה ישארו פוסחים על שתי הסעיפים? חלק לקדושה וחלק לטומאה?!
ת: ודאי לא. השאלה היא כיצד אפשר לרפא את כל המסכנים האלה. בימינו, לא שייך בית דין שיעניש אותם. יש רק דרך אחת לשכנע, וזה על ידי אורה של תורה. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. על ידי ריבוי אורה של תורה, אנו נתגבר אט אט על החושך הזה. באתר הדל שלי, אבינרפדיה, יש יותר ממיליון כניסות לשנה. קל וחומר באתרים הגדולים והרציניים בהם יש מאות ואלפי רבנים, ודאי יש עשרות מיליארדים של כניסות לשנה. זו הפצה אדירה של אורה של תורה. אמרנו, המכשיר הזה הוא מכשיר רע, הלוואי שלא היה קיים, אבל עתה שהוא קיים, נשתמש בו לטובה, וכך נצליח לגזול את החנית מיד מצרי ובעזרתה להכות את המצרי.
ש: אך יש בכל זאת אנשים שרואים בזה מתן לגיטימציה...
ת: מה נעשה. אי אפשר לנהל את כל החיים על פי הבנות מוטעות של בודדים. כאשר ריבונו של עולם הכתיב למשה רבנו: "נעשה אדם", הוא חשש שאנשים יטעו ויאמרו שיש אלוהות הרבה. אמר לו ריבונו של עולם: כתוב והרוצה לטעות, יטעה. אכן, מי שרוצה לטעות, תמיד ימצא נתיב לטעות, ואיננו אחראים עליו, ולא בגלל אחד שרוצה לטעות, נפסיד למאה שלא טועים ורוצים ליהנות מאורה של תורה.
ש: לסיום, האם יש פסיקת גדולי הדור שמתירים אתר אינטרנט?
ת: לא ראיתי מתירים ולא ראיתי אוסרים. אבל יש תשובות רבות האם יש לסגור אתר אינטרנט בשבת שמא אנשים ייכנסו בו, או אפשר להשאירו פתוח כי בספק לפני עיוור מתירים. ויש להכריע שאם רואים שאנשים נכנסים בשבת, יש לסגור את האתר לפני כניסת היום. לא מצאנו שעקב דיון זה, התעוררו הפוסקים לומר שהאתר בכללו הוא אסור. יתרה מזו, הרבה רבנים גדולים מאוד מופיעים באתרים.
ש: ובסיכום?
ת: יהי רצון שאתרי התורה ילכו וירבו ותימלא כל הארץ דעת את ד'.


תגיות: לימוד תורה אינטרנטימאמרים נוספים מעלון פרשת ויצא התשע"ח:
התבטלות לרצון ה' - הרב יורם אליהו
שלוש החנוכות של כסלו - הרב יואב אוריאל
בדיחידוש - הרב יואב מלכא
מסובך - הרב חגי לונדין
"אהוב" - הרב דוד לנדאו
שיטת האקוואריום - ד"ר מיכאל אבולעפיה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: