ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: האזינו
פרשה הבאה: בראשית
 


בני אדם כמלאכים ולמעלה מכך

הרב יורם אליהו


"ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר". חז"ל מלמדים אותנו שהאיש הזה היה מלאכו של עשו. נאמר במדרש תנחומא ש "גדולים הצדיקים יותר ממלאכי השרת וכן יעקב נטל את השר הגדול (של עשו) ורפש בו"... כלומר הפילו על הארץ ומילא אותו באבק. מובא בביאור האמרים על מדרש תנחומא שעניין המאבק של יעקב עם המלאך "נראה שהיו מתווכחים מי גדול ממי עד שהעלו אבק עד כסא הכבוד כלומר נודע מהויכוח הזה שהאדם עם זה שהוא ארצי אבק ועפר וקרוץ חומר, הנה נשמתו צרורה בצרור החיים תחת כסא הכבוד... וזה הכוונה שרפש את המלאך כלומר נצחו בטענותיו עד שנשאר פחות מיעקב".
המהר"ל בספר תפארת ישראל (פ"ג). מבאר במה גדול האדם מהמלאך. אמנם יש לאדם מעלה, יש לו נשמה אלוקית, אבל אין הוא יכול לזכות למעלתו בלי עמל. מי שחושב כך, שהוא ישב בטל ויזכה למעלתו השלמה, זוהי מחשבת פיגול, אומר המהר"ל. המלאך, אכן יש לו את השלמות שלו בפועל, לא שייך אצלו התפתחות והתקדמות. באותה מעלה שהוא נברא כך הוא נשאר לעולם. מה שאין כן האדם "הוא בכח ויוצא אל הפועל", ולכן הוא נקרא אדם על שם שהוא עפר מן האדמה, "והאדמה מיוחדת בזה שהיא בכח ויש בה יציאה לפועל... יוצאים ממנה צמחים ואילנות... וזה עניין האדם שהוא בכח ויוצא שלמותו אל הפועל". מוסיף על כך הרמח"ל בדרך עץ החיים, שעל-פי זה מובן הפסוק בזכריה שנאמר "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה', ונקראים המלאכים עומדים מאחר שהם עומדים תמיד במדרגה אחת, אבל בני האדם המה בעלי בחירה, להם ישתנה התיקון על-ידי עסק התורה, ולכן ניתנה התורה לישראל דווקא, שעל-ידה יהיו נתקנים...". כלומר הדרך להוצאת הכוחות של האדם אל הפועל, הדרך להשגת השלמות שלו שיכולה להיות למעלה מהמלאכים, היא על-ידי התורה הקדושה.
בתקופה זו, ברבים מבתי ישראל עוסקים בחיפוש מקום לימודים לילדיהם להמשך דרכם. אם זה לישיבות קטנות או תיכוניות ואם אלו מסיימי כיתות י"ב המחפשים מקום להמשך לימודיהם. ועל כולם לזכור. א. נשמה גדולה מונחת בקרבו של כל אחד ואחת אשר רוצה ותובעת לצאת אל הפועל, להתגלות, ותפקידנו למצוא להם מקום כזה שבו אכן יצליחו להוציא ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם. ב. יש לזכור שהדרך למימוש הכוחות האלה שבנו עוברת דרך עמל ויגיעה. המבקש חופש ובטלנות, הרוצה 'להעביר את הזמן', עלול לגלות ביום מן הימים, שהוא פספס משהו חשוב ומהותי, הוא לא מימש וגילה את הכוחות הטמונים בו. "אדם לעמל יולד, שהוא נולד ונמצא אל תכלית העמל דהיינו להוציא השלימות אל הפועל" (מהר"ל שם). לכך באת לעולם ומכוח זה אתה זוכה לעלות ולהתעלות ולממש את תכלית בואך לעולם.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: