ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: זכור, ויקרא
פרשה נוכחית: צו
פרשה הבאה: שמיני, פרה
 


פרשת פרה

הרב דוד לנדאו

אפר פרה הוא סידור א-לוהי, מתכון א-לוהי, "שליט בעולמו יודע" . פרה אדומה היא עניין מאוד נסתר שבתורה. אמנם גם הדברים הגדולים שנראים נגלים, הם נסתרים. מתוך התגדלות והתרוממות בקדושת התורה, אפשר לזכות להבין את הנסתר, להבין את מעמקי הפסיכופיסיולוגיה, להבין מה קרה ללב, למוח ולנפש של אדם שנגע בטומאת מת.
גם באדם וגם בבהמה יש חיוניות. "ויאמר א-להים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש" , "ויהי האדם לנפש חיה" . כמובן, יש הבחנה ביניהם, אבל מכל מקום כל דבר שחי, יש בו כח אלוהי. המדע לא הצליח לרדת לסוד החיים. אם אדם נפגש עם שלילת חיוניות, עם נטילת נשמה ועם טומאה, אז יש צורך שייפגש עם בעל חיים, אשר בריאתו קודמת לבריאת האדם, שייפגש עם הקדושה האלוהית שמתגלה בפלא החיים של בעלי החיים.
כמובן, ישנם כל מיני בהמות, שלכל אחת מהן גוון חיצוני שונה. כמו כן, ישנם כל מיני גוונים אצל בעלי חיים, וגם אצל פרות, וגוונים אלה הם גילויים שונים של מקור החיים, בין אם הם ידועים לנו בין אם אינם ידועים, כשם שאצל בני אדם ישנם כל מיני גוונים. והנה פה צריך להופיע דווקא גוון אדום. כמו כן בעל החיים צריך להיות בצורה שלמה. ערך בעל חיים מופיע כשהוא שלם ובריא: "תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול". השעבוד לאדם פוגע במקוריות ערך חיוניות בעל החיים. יש ענין מיוחד בתוכן החיוניות שמופיע אצל היצור המיוחד הזה. מזה נמשך מתכון שהוא הניגוד לטומאת מת. יש לו ערך של טיהור אדם מישראל, לכל הדורות, מפרה ראשונה שעשה משה רבינו ועד פרת משיח.
זו טהרה אישית פרטית לעומת יום הכיפורים שהוא טהרה כללית. ויש טהרה מהגלות, כדברי הנביא יחזקאל בהפטרה: "ביום טהרי אתכם" . יש טומאה דאורייתא ויש טומאה דרבנן, כגון טומאת ארץ העמים. הגאון מוילנא מבאר שכל הגלות היא בית קברות. בגלות אנו נמצאים בבית קברות, במובן של הגוף הלאומי הצבורי הכללי, והרימה והתולעה אוכלות אותנו. אלה הם הגויים שסובבים אותנו ומכלים אותנו, הן פיסית הן תרבותית רוחנית. כמובן, קל יותר לאכול את הבשר, מאשר את העצמות הקשות, שהם תלמידי החכמים. אך כשהגלות נמשכת הרבה זמן, יש פגיעה גם בעצמות, "רקב עצמות" . סכנת קיום מרחפת, אך יש גבול עד כמה יאכלו בנו. "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל" , עד אשר ד' יערה רוחו ממרום. "ונתתי בכם רוח וחייתם", כדברי הנביא יחזקאל בהפטרה. כל זה אמור לגבי כלל ישראל. ד' יטהר אותנו מטומאת ארץ העמים, "ומל ד' אלהיך את לבבך" , טיהור הלב, הגוף והנפש של כלל ישראל .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: